Данни на арабски историк от Х в. уточняват къде е била българската земя Исгил.

През Х в. арабо-езичният историк Ибн Рушдъ в своя исторически труд, в главата за маджарите, пише, че на изток от земите на маджарите(които по това време са в Панония, дн. Унгария), се намира българската държава Исгил, и едва на изток от „Българския Исгил“, са печенегите.

Ето го сведението на Ибн Рушдъ, което компилират от него и други арабоезични историци, като Гардизи и анонимния географски трактат „Худад ал-алам”: „Мадиар. Между земята на печенегите и земята на българския Исгил лежи първият от краищата на мадиярите.

 

Ибн Рушдъ – B.rsula / Isghil (?) / B.lkar

Гардизи – B.rsula / Iskil (?)  / B.lkar

„Худад ал-алам”- B.hdula / Ishkil (?) / B.lkar

 

Според арабоезичните историци българите са три вида: Ис – к. л(Isghil), Б. р. сул  (B.rsula), Б. л. к. р. (B.lkar).

Формата „Ишкил“ се среща и при арабският историк Ибн Фадлан, който към 922 г., след посещение във Волжка България, пише своя труд „Рисала“ („Записки от Булгар“), в който дава сведение, че владетелят на гр. Булгар (на Волга и Кама) е началник на владетеля на „Аскал“ (Ас-к.л.; =Isghil при Рушдъ).

news-PgYVyyurGFКъм 922 г. владетел на гр. Булгар е Алмъс, според Фадлан. По това време волжките българи, са васали на Хазария, а Фадлан нарича владетеля на гр. Булгар „малик“, т.е. независим цар. Но успоредно с това Фадлан, който явно знае много добре, че Алмъс е васал на Хазария, добавя, че Алмъс е „малик“ (цар), но на „ас-сакалиба“ (ас-к.л.).

Фактически, „ас-сакалиба“ и „Ас-к.л“ при Фадлан са едно и също. Тоест, т.нар. „трети вид“ българи (Isghil), се появява за първи път в „Рисала“ на Фадлан към 922 г. и оттам, по-книжен път сведението за тях е заето от Ибн Рушдъ и другите арабски историци.

Двата вида българи, т.е. Б. р. сул  (B.rsula) и  Б. л. к. р. (B.lkar) в данните на арабо-езичните историци, съответстват на двата вида българи(утигури и кутригури) в данните на гръко-езичните късно-антични историци.

Въпросът е как се появи „третият вид“ (Ас-к.л, Ис-к.л)?

Загадката се разрешава от титулуването на господаря на гр. Булгар Алмъс с титлата „малик“ (цар), при положение, че той не е самостоятелен владетел, а васал в Хазарския каганат.

Ако обаче този „трети вид“ (Ас-к.л, Ис-к.л) българи са извън пределите на Хазария и са подчинени на Алмъс, тогава той наистина е „малик на ас-кл.л“ и Фадлан е бил коректен летописец. Ето текста при Фадлан: „Друга група била с царя на някакво племе, когото наричаха цар Аскал. Той (Аскал) бе поданик на него (царя на Булгар)”.

И така, ние много добре знаем от Ибн Рушдъ къде е била територията на този „български Ишкил“ (Аскал). Тя е била между Панония, където са маджарите и Днепър, където са печенегите.

Но на същата територия през Х в. цар Симеон урежда свой съюз с печенегите срещу унгарците, значи и дунавските българи са имали достъп до Аскал?

7 - Bulgaria

Изглежда тази територия е била обща земя на волжките българи и дунавските българи?

Археологическите проучвания потвърждават това.

Наскоро издадоха дисертацията на Козлов от 1992 г., който доказва с археологически данни, че Първото Българско царство е стигало до Днестър и Днепър…

В своята дисертация от 1992 г. на тема „Населението между реките Дунав и Днестър в края на VІІІ и началото на ХІ век от н.е.: Балкано-дунавска култура“, 40-годишния археолог Владимир Иванович Козлов, пише: „Интереса на изследователите към самобитната уседнала култура на степта между Дунав и Днестър, чиито паметници формират т. нар. „Балканско-дунавска археологическа култура“ е отдавна и е напълно оправдан. Историята на тази област в периода на Първото Българско царство (681-1018) не е достатъчно добре отразена в дошлите до нас писмени източници.“

„Удаде се, – пише Козлов – да зафиксираме изменения в облика на Балкано-дунавската култура за три периода от края на VІІІ до ХІ векове.“

581928_1103198449714084_6714319286424448866_n(1)(1)

Козлов констатира, че в резултат на изследванията се потвърждават постановките на Г.Ф.Чеботаненко и Г.Б.Федоров за принадлежността на населението между Дунав и Днестър към Първото Българско царство.

Източник: blog.bg

Facebook коментар
(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *