Антон Дончев за Вярата в безсмъртието на човешката Душа

Какво отличава истинското учение за света и неговият Създател и това на църквата – фактически унищожител на истината с цел контрол и власт. Думи за любовта и отношението към жената и майката. На какво мирише смъртта, когато умират богомили? Тежки равносметки и наблюдения на световни социални процеси днес. Човек трябва да се замисля над всяко чуто изречение. Струва си!

Facebook коментар
(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *