Безплатно жилище и стипендия за завръщане в родното място

Стипендии и осигуряване на жилище ще получат завръщащите се в родното си място. Кабинетът предлага и облекчени данъчни ставки за фирмите, които откриват нови работни места в най-слабо развитите български райони. Това е записано в новата Целенасочена инвестиционна програма за съживяване на обезлюдените и бедните региони на България, пише в. Сега.

В документа, пуснат за обществено обсъждане от Министерството на регионалното развитие, са събрани вече известни намерения и проекти на общините, за които се очаква финансиране по европейските фондове в периода 2014-2020 г. Общо става дума за проекти за над 6 млрд. лв. Изоставащите региони обхващат 53.7% от територията на страната и 29% от населението в 148 от общо 265 общини.

Според заданието на управляващите целта е да се повиши заетостта на населението и да се привлекат инвестиции, което трябва да стане с подкрепа от държавата. Предложените сега мерки удивително напомнят решения от далечната 1982 г., когато Политбюро на ЦК на БКП приема програма за ускорено социално-икономическо развитие на селищните системи от граничните райони и Странджанско-Сакарския край.

Тогава се появява и пропадналата впоследствие програма “Република на младостта”, която трябва да спре обезлюдяването на тези райони чрез 4000 работни места, развитие на промишлеността, селското стопанство и социалната и техническата инфраструктура. Предвиден е и богат пакет от облекчения – стимули в образователната сфера, финансови екстри (освобождаване от данъци, акцизи, такси и т.н.), натурални субсидии – 50% от стойността на столовото хранене, безплатни детски ясли и градини, безплатна закуска и обяд в училищата. Приложеният подход е от доказания добър опит от 80-те във Франция и САЩ, където стимулите се предлагат само на хората, оставали да живеят и работят на територията не по-малко от 10 години.

В намеренията на кабинета все пак има нови моменти, но те са обобщени във вече обявени проекти на общините и частния сектор, които се предвижда да бъдат финансирани по новите оперативни програми в периода 2014 – 2020 г. За бизнеса например се предвижда субсидия от 50% върху лихвите по инвестиционни кредити, както и възможност за наемане на терени и сгради в индустриални зони/паркове от предприятия, осъществяващи дейност на територията на съответния район.

“Съживена икономика” и “Укрепен човешки ресурс” са сред основните цели и в трите района в първата част на програмата – Северозападния, Странджа-Сакар и Родопите. Не е изненада и известното вече сериозно намерение на правителството да продължи магистрала “Хемус” след Ябланица, въпреки че все още няма яснота за финансирането на това строителство.

Facebook коментар
(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *