Програмата на Община Бургас за ранно компютърно обучение продължава активно да се развива през новата учебна година. Миналата година  в пилотния проект взеха участие 6 детски градини с 9 експериментални групи.

Идеята за въвеждането на програмата е на кмета Димитър Николов.

От тази учебна година, 2017-2018, още 15 детски градини са включени в проекта за ранно компютърно обучение. Закупени и предоставени са още 405 таблета, както и необходимите мултимедия, микрокомпютър и интерактивна дъска.

По този начин в  21 бургаски детски градини с над 700 деца от подготвителна четвърта група вече се преподават компютри. Учителите са преминали специализирани обучителни курсове за работа с образователната програма.

Целта на въвеждането на заниманията с таблети в детските градини е в децата да се възпита правилно отношение към технологичните средства от най-ранна възраст – като средство не само за игра, но и за получаване на информация и формиране на знания и умения.

Работата с технологии в детските градини е дозирана. В рамките на една ситуация с таблети се работи до 10-15 минути. В останалото време децата се обучават с книжки, играят дидактични игри, работят по екипни и творчески задачи.

Източник: burgas

Facebook коментар
Total Page Visits: 2814 - Today Page Visits: 2