Иво Христов: Култура на личната отговорност и вина (видео)

Широко разпространеното у нас понастоящем мнение, че основна причина за системните негативи на нашето общество се явяват външни причини от системно-цивилизационен характер, не отчита че сегашната българска ситуация е продукт и на системна липса на базово качество на индивидуално ниво – липса на „култура“ на личната отговорност – „Mea Culpa“, известна в католическия свят, на личното усилие и на личната победа или поражение.

Фундаменталното разграничение между тези два типа цивилизационен модел и мястото на индивида в него, в значителна степен предопределят сегашното ни незавидно състояние. Как е възникнал индивидуалистичния тип, защо е възникнал, кои са неговите силни страни и какви кошмари на днешното битие, превърнало го в самодоволен консуматорски добитък – на това ще се опита да отговори настоящата лекция.

 

 

Изпратете ни вашата история в чужбина

Пишете на електронната ни поща: chujdozemec@yahoo.com

Facebook коментар
(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *