Коя е най-добре платената професия в България?

Средната брутна заплата за страната е намаляла с 26 лева от април до юни, показват предварителните данни на Националния статистически институт. През април тя е била 962 лева, а през юни – 936. Вероятно спадът се дължи на сериозното увеличение на сезонно наетите (с 50%), където възнагражденията не са високи.
Най-високите заплати през второто тримесечие на 2016 г. са в:
1.„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 2 158 лева
2.„Финансови и застрахователни дейности ” – 1 764 лева
3.„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 647 лева.
Най-нископлатени са наетите в:
1.„Хотелиерство и ресторантьорство” – 594 лева
2.„Други дейности” – 671 лева
3.„Административни и спомагателни дейности” – 725 лева.
Все пак средната заплата през второто тримесечие е по-висока с 2.6% спрямо възнаграждението през първите три месеца от годината. Най-голямо увеличение е регистрирано във „Финансови и застрахователни дейности” – със 7.6%, „Образование” – с 6.6%, и „Добивна промишленост”- с 5.5%. На годишна база увеличението на заплатите е 7.6%. В обществения сектор тя нараства с 6.3%, а в частния сектор – с 8.1%. Най-голямо е повишението в „Операции с недвижими имоти” – с 10.9%, „Преработваща промишленост” – с 10.6%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа” – с 9.5%.
Работещите у нас към края на юни са 2.36 млн. души. Броят им се увеличава със 76 500 души или с 3.4% спрямо наетите в края на март. Увеличението спрямо юни 2015 г. е с 2% или 46.1 хил. души. На годишна база най-голямото увеличение на наетите е в преработващата промишленост (с 10.9%), а най-голямото намаление е в строителството – 8000 или 6.2%. Най-голямото увеличение на наетите е при сезонните работници – в хотелиерството и ресторантьорството (с 50.1%). Следва селското, горското и рибното стопанство с 8.9%. Най-голямото намаление на наетите е в образованието – с 2.9%. Най-големият дял от работещите е концентриран в преработващата промишленост и в търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети – съответно 21.6 и 16.9%.
Източник: novini.london

Facebook коментар
(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *