Още едно уникално видео на 17 годишният Крис Захариев: СТРУВА ЛИ СИ...

Още едно уникално видео на 17 годишният Крис Захариев: СТРУВА ЛИ СИ БЪЛГАРИЯ?

Думи на Виктория Петрова 
И нека всички които мислят, че не струва България, да изгледат клипа и да се замисли, защото има държави който са много по-зле от нашата! Да не се оплакват, а да са благодарни на това което имат!

Струва ли си да живееш в България?

Вашият коментар?

Facebook коментар
(Разглеждания досега 1 times, 1 Разглеждания днес)
loading...