Простите правила за добър живот на Петър Димков

Чиста съвест, добро сърце и умереност във всичко. Живейте братски, човешки. Крайности да няма. Господ е дал Десет заповеди, но Христос ги е свел до една и тя е: Не прави на другите това, което не искаш на теб да правят. Точка. Човещина и оптимизъм. Да знае всеки, че след нощта идва ден. След страданието иде радост. Да не пада духом. Умереност във всичко. Прави добро на другите и те ще ти отвърнат с добро.

~ Петър Димков

Facebook коментар
(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *