В италианския град Модена проф. Лилия Илиева откри пълния ръкопис на най-старата история на България, написана от българина Петър Богдан Бакшев от Чипровци. Авторският ръкопис на първия исторически трактат за България, създаден един век преди „История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски, е открит и ще бъде публикуван като текст, факсимиле, превод, бележки и научен коментар. Като млад учен във Ватикана Божидар Димитров (сега професор) открил няколко глави от „История на България“ на Петър Богдан Бакшев. Според него, българинът от Чипровци занесъл ръкописа си за печат в Светия град, но след това трудът му се загубил. Едва сега пълният текст на ръкописа е намерен в италианския град Модена, каза професорът по БНТ.

Божидар Димитров отбеляза, че от научна гледна точка, това е по-добра история от тази на Паисий, „защото Петър Богдан има висше образование и директно работи с изворите, докато отец Паисий няма висше образование и историята му е плагиатство от Мавро Орбини и Цезар Барони“. Божидар Димитров определи авторът на историята като „Левски на 17-и век“ заради революционната му работа около Чипровското въстание и цялата му просветителска дейност. Проф. Димитров добави, че Петър Богдан пише и друг важен исторически труд – „История на Охрид – столица на България“. В него той въвел доказателства, че Охридската архиепископия е българска, а не сръбска, както се е твърдяло по онова време. Откъс от предговора на ръкописа на Петър Богдан: „Мнозина са описвали българската история, всеки както е смятал за вярно или похвално. Поставих си за цел да не се разпростирам по-нашироко, отколкото е редно, нито любовта ми към родината да преувеличи нещо“
Изключително е значението на ръкописа за историята на Чипровец, Клисура, Копиловец и Железна и борбата им срещу поробителите. Самият Петър Богдан участва активно в подготовката и избухването на Чипровското въстание. Той за пръв път представя и българския герб – лъв с императорска корона.

За написаната на латински История на България от Петър Богдан Бакшич, се смята, че е създадена около 1667-1668 г., но е отпечатана след смъртта му през 1674 г. От нея са познати откъси и преписи, но в цялостен вид тя никога не е била известна на науката. Сега проф. Лилия Илиева от Югозападен университет „Неофит Рилски“ обявява, че е открила оригиналния ръкопис на българския книжовник – францисканец от Чипровци, станал католически архиепископ. В статията има и факсимиле на цяла страница от документа. Тя съобщава, че ръкописът заема около 200 страници, разпределени в 70 глави, предговор, послеслов и добавени документи. Според проф. Илиева заглавието на този труд е „За древността на бащината земя и българските неща“, а авторът се представя като Петър Деодат Чипровски.

Проф. Илиева е открила ръкописа в Университетската библиотека на италианския град Модена, посочва онлайн изданието Severozapazenabg.com. Университетът е основан през 1175 г. и е един от най-старите в света. Библиотечната му мрежа е от десетина обекта, включително в провинция Реджо Емилия. Цифровото копие на ръкописа е откупено с помощта на проект, финансиран от държавния Фонд „Научни изследвания“ по проект „Гутенберговата революция и българите“.

Източник: http://bgjournal.info

Facebook коментар
Total Page Visits: 5062 - Today Page Visits: 4