Вежди Рашидов: Складът на „Одрин” 8 трябва да бъде възстановен в оригиналния му вид

Лицата, които са съборили тютюневия склад, както и тези, които са допуснали това, грубо са нарушили разпоредбите на Закона за културното наследство

Министърът разпореди да се образува производство за налагане на административни санкции на виновните

Министърът на културата Вежди Рашидов заяви, че тютюневият склад на ул. „Одрин” № 8 в Пловдив трябва да бъде възстановен в оригиналния му вид.    Той разпореди днес да се образува производство за налагане на административни санкции на виновните за унищожаването на недвижима културна ценност – тютюневия склад на ул. „Одрин” № 8 в Пловдив. Лицата, които са съборили тютюневия склад, както и тези, които са допуснали това, грубо са нарушили разпоредбите на Закона за културното наследство (ЗКН).

В правомощията на Министерството на културата – Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство”, е да даде разпореждания на виновните лица за преустановяване на нарушенията, както и за  възстановяването в оригиналния му вид на съборения паметник на културата. Още през януари 2014 г. Министерството на културата е уведомило община Пловдив, че сградата на тютюневия склад попада в защитена територия и всички намеси подлежат на съгласуване по реда на член 84, ал. 1 и 2 на Закона за културното наследство.

Министерството на културата ще упражни всички дадени му по закон правомощия за отстраняване на последствията от посегателството върху културното наследство, казват от ведомството.

 

Facebook коментар
(Visited 1 times, 1 visits today)
Total Page Visits: 181 - Today Page Visits: 1