Ти принадлежиш на народа на българите, най-славния народ в света!

Народ по-свещен от всички народи, избран от Бог, за да властва над останалите племена! Този народ, който бе натоварен с мисията да цивилизова и разпръсва Светлина. Народ древен колкото света, дори по-стар от него, защото българите са били синове на Бог, още когато светът не е съществувал. Те бяха душата, сърцето на Бог. Те бяха синове на своя Бог.


Имаше сред българите един род, на когото бе предопределено да властва над българите и света. Не толкова над земята, колкото над духовната територия. Този род се наричаше Дуло и ти принадлежиш към него. Дуло е най-древният и велик род в света. Първият владетелски род. Всички родове, които сега владеят различните народи, би трябвало да искат разрешение от тях и да се чувстват като техни наместници. Дуло е толкова древен, че първите им владетели в различните народи са почитани като богове, като Мардук, Хор. Тези владетели станали легендарни герои като Гилгамеш. Този род е властвал над повечето народи в света от Тракия и Шумер, през Египет до Средна Азия. Този род ръководи българите от хиляди години.”

откъс от многотомната история “Тангра”, автор Токораз Исто
www.orendabooks.com

Facebook коментар
(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *