Три мерки за финансиране при отглеждането на лечебни билки в България

Програмата за Развитие на Селските Райони (ПРСР) осигурява финансиране на малки стопанства за отглеждане на билки и лечебни растения.

При гостуването си в БНР евродепутатът Момчил Неков сподели, че –

“У нас се използват само 10% от потенциала на лечебните билки, което автоматично значи, че имаме голяма нисша за развитие. Още повече, че Господ е дал на България възможността да имаме богато разнообразие на билки. Германия е в пъти по-голяма, като площ, но ние имаме два пъти повече разнообразие на билки”

Нещо, което безспорно е вярно.

Ето кои са и Програмите за финансиране на отглеждането на билки и лечебни растения:

Подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020 – за инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопанска продукция, подобряване на сградния фонд, строеж на нови сгради, закупуване на машини.

Мярка 9 от ПРСР 2014-2020 – за организации и групови производители. Чрез на нея регистрираните земеделски стопани могат да получават 90% финансиране при отглеждането на лечебни растения. Изключително благоприятна мярка. За нея е необходимо разбирателство и доверие между производителите, за да могат заедно да кандидатстват за финансиране.

Подмярка 10.2 от ПРСР 2014-2020 – за защита на застрашени видове. В България видовете са лавандула, невен, блатно кокиче и българска маслодайна роза. Тази мярка у нас може да се използва като допълнително директно плащане за отглеждане на застрашените лечебни растения. А ако производството е биологично, има допълнително финансиране. За периода 2014-2020 г. Европейският съюз отпуска за биопроизводството в България 114 милиона евро.

Използвани източници:

biozemedelie.com

fermer.bg

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *