БЪЛГАРИ В ИРЛАНДИЯ – МИТ, ИЛИ НЕУДОБНА ИСТИНА ?

Повечето изследователи смятат, че сборникът с ирландски предания  LeborGabala Erenn  е псевдоистория. Това щеше да е така, ако представените данни нямаха никаква връзка с други исторически извори и не бяха подкрепени от наличието на определени археологически находки. Да видим обаче как стоят нещата, в Lebor Gabala Erenn  ( Книга на Нашествията в Ирландия) се твърди, че едни от първите колонизатори на Ирландия са стари източноевропейци. Те дошли под водачеството на Немед (Невед), чието древно царство е било в земите наСкития ( Северна България, Румъния и Украйна). Точно в същата областПомпоний Мела поставя скитските народи белги (Свеотописание- III.5.36), а няколко века по-късно Йордан класифицира този регион като български. Виждаме, че даните от преданието съотвестват на признати исторически извори. Важно е също да се спомене, че древни артефакти от Британските острови – брадви, копия, мечове, ситули, ножове… са дефинирани от специалисти като внесени от вън и имат прототип в Скития и Тракия. Това показва, че този, който е внесъл нетипичните за Ирландия обекти е дошъл от земите на България. Присъствието на тракийски артефакти на Британските острови е потвърждение, за  това, че походът на древно племе болги от Тракия не е продукт на въображението, а реалност.

 Разбира се тракийските артефакти на Британските острови не са единственото доказателство за контактът на келти и стари балкански народи. Днес Ирландия е известна като страната на друидите, но тази древна религия не се е зародила там. Явно мигранти от Галия ( Белгика)  са пренесли тайнственият култ. Самите гали са получили учението от траките. Според гръцкият летописец Хиполит доктрината на гетът Залмоксис за безсмъртието на душата става основа на друидизма.

 

 

Присъствието на стари балканци в Западна Европа е доказуемо чрез сравняване на погребалните ритуали. Келтското погребение от Галия Белгика ( Клермон-Феран), а също и други от Лондон, Данебъри, Тара (Ирландия) и др. са от същият тип както на старобългарското от Нови Пазар, само броят на хората и конете е различен.

 

                   

Напълно естествено е, че дори и малка група балкански мигранти ще остави следи в земите на келтите. Заслужава да се спомене това, че точно във владенията на болгите са открити житни ями, типични за старите българи и използвани от траките още през Бронзовата Епоха.

 

Ранната миграция на поселници от Тракия и Скития към Западна Европа е засвидетелствана също от паралели в имена на тракийски, скитски и келтски племена:

 

1.В Тракия има племе АЕДИ, а при келтите АЕДУИ.

2.В Тракия има племе МОРИСЕНИ, а при келтите МОРИНИ.

3.В Тракия има племе БРИГИ, а в Ирландия БРИГАНТИ.

4.Името на тракийските БЕБРИКИ  е сродно на келтските БИБРОКИ.

5.Името на тракийските ТРЕРИ е сродно на келтските ТРЕВЕРИ.

6. Херодот свидетелства за НЕУРИ в Скития,  а Цезар пише за НЕРВИИ в Галия.

7. Мела споменава БЕЛГИ в Скития, Цезар разказва за БЕЛГИ в Галия.

 

Белгите ( Болгите) са били най-храбрите от всички келти, а и най-способните. Те изобретяват жътварски машини, нови типове рала и др. инструменти. Царете им са били богати и са секли свои монети. На някои от тях има много интересни знаци, Някои са подобни на свещеният старобългарски знак IYI, който е изсичан върху стените на Плиска, религиозни обекти, керамика и т.н.

 

Друго доказателство за присъствието на наши деди в Ирландия са споменатите в Lebor Gabala Erenn  имена на царе: Умор, Гостен, Ган, Дела. Тези антропонимиса познати добре на българите. Да не забравяме, че Умор и Гостун са имена на наши стари владетели… В земите на галите пък се употребяват имена като Авор ( Явор), Аспериус, Балан, Балио, Бато, Белена, Белено, Бодило, Бойо, Бойкус, Боисил, Борилус, Борисус, Венда, Весулус, Ветер, Гарус, Гетиус, Дейка, Дейко, Девана, Елениус, Каран, Кобер, Корсиус, Котус, Лад, Любена, Любия, Любиамус, Каменус, Медикус, Медула, Медуна, Место, Миро, Персинус, Рума, Румо, Тате, Тато, Татуло, Токетус, Траюс, Ярила, Яровидус…

 

Най-интересното е, че галските лични имена Аспериус, Борисус, Борилус, Токетус, Кобер, Корсиус, Курмисиус и Персинус отговарят прекрасно на старобългарските Аспарух, Борис, Борил, Токту, Кубер, Корсис, Кормисош и Персиян…Толкова много примери не могат в никакъв случай да се класифицират като случайност, просто няма как!

 

Поредното доказателство е от областта на лингвистиката. Понеже болгите са живели векове наред сред предците на ирландци и кимри ( уелсци) то е напълно естествено да има и доста общи думи.

 

ГЕЙЛИК – КИМРИШКИ – БЪЛГАРСКИ

 

БАЛ        -БАЛ                    -БЯЛ

БИТ         -БИТ                   -БИТ, БИТИЕ

БРАС       – БРЪС               – БЪРЗ

БРАТ        -БРЕТИН           –ВРЕТИЩЕ ( дреха)

БРИГ         -БРИГ                -БРЕГ, БРЯГ

БРОК        -БРОК               -БОРСУК

БРУИХ     – БЕРУИ            -ВАРЯ

ГАИР         -ГАИР               -ГОВОР

ГАР            -ГУРЕС             -ГОРЕЩ

ГАРВ          -ГАРУ               -ГРУБ

ГЕАР          -ХУЕРУ           – ГОРЧИВ

ГЛЕИД       -ГУЕЛД            -ГЛЕДАМ

ГОВА         -ГОВ                  -КОВАЧ  

ГРОСКАИМ-ГУРЕСОГИ  – ГОРЕЩЯ   

ДЕАС        -ДЕХЕИ             -ДЕСЕН

ДЕИХ        -ДЕГ                  -ДЕСЕТ

КАЛАД     -КАЛЕД             -КАЛЕН (здрав)

КАПУЛ      -КАБАЛ           -КОБИЛА

КАТАИР    -КАИР              -КАТЪ ( катун, лагер)

КЕТИР       -ПЕДУАР         -ЧЕТИРИ

КЛАИДЕВ  -КЛЕДИВ        -КЛАДИВО ( чук)

КОИРЕ       -ПАИР              -КОРИТО

КРУИВ       -ПРИВ              -ЧЕРВЕЙ

КОЛВ         -КЕЛВ              -КОЛ

КОИБЕ       -КАИБ              -КОПАЧ

КРО           -КРАИ                -КРЪВ

КУПУН     -КУПАН            -КОПАНЯ

КРОМ        -КРУМ               -ХРОМ (недъгав, крив)

КУ               -КУ                    –КУЧЕ

МАРВ         -МАРУ               -МЪРТЪВ

МУИР         -МОР                  -МОРЕ

НЕВ            -НЕВ                   -НЕБЕ

РАЧ            -АРАИТ              -РЕЧ

СУАН         -ХУН                  -СЪН

ТЕД             -ТЕНТ                 -ТЕНТИВА ( тетива)

ТРОМ          -ТРУМ               -ТРОМАВ

ФЕОРАГ    -ГУИУЕР           -ВЕВЕРИЦА (катерица)

ФЕР             -ГУР                  -ФРЬТЪ (мъж)

ФЛАД        -ГУЛАД             –ВЛАДЕТЕЛ

 

 

Западните автори обикновено премълчават ролята на болгите в оформянето на културата и обществото на старите британци. Някои стигат до там да наречатболгите торбаланци, зли и войнолюбиви варвари. Който обаче успее да си набави несъкратеният и нерЕдактиран вариант на Ирландската Книга на Нашествията -Lebor Gabala Erenn  ще прочете съвсем различни неща. На болгите се приписва въвеждането на високопродуктивно земеделие, създаването на първите закони и унищожаването на лъжата, мошеничеството и безчестието. Дори върховните богове на старите ирландци са свързани с болгите. Бащата на Медб ( упойващата с медовина) е от племето на болгите. Луг Самилдана ( най-надарения) е отгледан от Таилтиу – принцеса на болгите, на която е посветен един от най-големите келтски празници Лугнасад.

 

В различни легенди имената на оръжия със свръхестествена сила е дадено име Гае Болга и Калад Болг. Разбира се и в този случай учените се опитват да скрият истината тълкувайки Гае Болга като копие в торба! Изобщо не се опитват да обянят на своите читатели как се изполва това копие щом острието му е в торба?

Важното е никой да не свърже елемента БОЛГ с Болгите и тяхната прародина Тракия.

 

До началото на XIX-ти век не е било проблем да се каже, че болгите идват от Тракия. Ето един фрагмент от енциклопедия “Британика” – “The Thracian partybecome the ancestors of the second colonizing race, Firbolgs” (Encyclopaedia Britannica, Dictionary of Arts, Sciences, and General Literature, 9th ed. Vol.V, Henry G. Allen and Co, 1833, p.299)…По-късно обаче тази информация изведнъж става непопулярна и се дава възможност на ограничени  и недобросъвестни личности да създават лъжи за дошлите от Тракия болги.

 

Присъствието на българи в Ирландия, Британия и Галия не може да е мит. Преданията са подкрепени от исторически извори, археологически находки, лингвистика, паралели в названия на келски и тракийски племена, идентични погребални ритуали в Тракия, Галия и Британските острови, идентични лични имена, идентични стопански методи ( зърнените ями)…Това е мечта за всеки непредубеден учен- да има доказателства от всяка област.

 

За съжаление обаче присъствието на стари българи в Ирландия пречи на мнозина. Признаването на това, че болги и българи са имена на един и същи народ запраща в кошчето за боклук хиляди томове “научна литература” защото става ясно, че нито траките са изчезвали, нито българите са дошли от Азия, напротив, болгите, наречени още българи са стар тракийски народ, част от който достига дори до Британските острови. Присъствие на българи в Антична Тракия обяснява защо автори като Д.Хоматиян, М.Аталиат, Й.Малала, Й.Цеца, Фулко и др. са свързвали дедите ни с палеобалкански народи…тези летописци просто са знаели истината и не са се боели да я кажат .

 

Излиза, че е било пълно заблуждение да се твърди, че българите са азиатци понеже ирландските предания представят Атила не само като от същият род с болгите, но и роднина на ирландците, които определено не са монголоиди- “….from Fathachta came Partholon and (also) Neimheadh, son of Aghnoman, and, accordingly, the Fir Bolg and Tuatha De Danann . It is from the posterity of this Fathachta came thegreat Attila, who brought Pannonia under his sway, and was a length of time perturbing the state of Rome, destroyed and depopulated Aquileia, and made many raids on Germany.…”

 

Да се признаят заслугите на болгите в Галия и Британските острови означава българите да да бъдат определени като създатели на култура и закони, а това за определени групи хора е немислимо светотатство.

 

Важното обаче е ние да знаем истината, да знаем, че дедите ни са били градители, да знаем, че поискаме ли можем сами да създадем едно по-добро общество. Не ни трябва помощ от вън тъй както на дедите ни никой не е помагал. Обедиени от един идеал те са вършели чудеса. Подавайки ръка един на друг, застъпвайки се за по слабите и държейки се като горди, честни хора поставяме една добра основа върху, която ще бъдат изгдигнати стените на новият ни живот.

Източник: sites.google.com

(Visited 3 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *