ВАЖНО ЗА ВСЕКИ БЪЛГАРИН, КОЙТО Е ИЗКАРАЛ НЯКОЙ ЛЕВ ОТ ЧУЖБИНА! ДАНЪЧНИТЕ ПОЧВАТ МАСОВИ…

Данъчна декларация за получените доходи от 2015 г. трябва да подадат и всички, които са работили в чужбина. Например, ако сте били на бригади в САЩ или сте работили през лятото във Великобритания или Гърция, пише „България днес“. Правилото е, че ако сте били в чужбина по-малко от 183 дни от изминалата 2015 г., сте местно лице според българското законодателство и трябва да обявите тук всичките си доходи за годината.

Доходите от чужбина се попълват в Приложение №9 от годишната данъчна декларация. Там се посочват получените доходи и авансово удържаните в чужбина налози. В България всички доходи се облагат с плосък данък от 10%, докато в повечето страни по света има необлагаем минимум и прогресивна скала на облагане – по-високите доходи се облагат с по-висок процент. Затова е добре, преди да подадете данъчната си декларация в България, да проверите дали имате право да ви върнат част от авансово събраните данъци в чужбина.

В България работят редица фирми, които са се специализирали в уреждането на документите за връщане на част от удържаните при работа в чужбина налози. Добре е, едва след като ви върнат част от налозите, удържали зад граница, да подадете годишната си данъчна декларация в България. Така в нея ще можете да напишете реалния размер на получените доходи и крайната сума на платените данъци зад граница.

Например, ако през лятото сте били в САЩ, получили сте 5000 долара и са ви удържали федерален авансов данък от 10%. Сега трябва да подадете данъчна декларация в САЩ и ще ви върнат удържаните 500 долара, тъй като със САЩ имаме Споразумение за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), съобщи „Стандарт“. Но при подаване на годишна данъчна декларация в НАП доходът от 5000 долара също ще бъде обложен с данък от 10%.

427098_126487230810764_351402344_n

Ако обаче при работата си в чужбина сте спечелили доход над необлагаемия минимум за съответната страна, вероятно ще ви възстановят само част от удържания данък. А налозите, които сте платили в чужбина, може да се приспаднат от данъците, които дължите в България, ако между двете страни има подписано СИДДО. Крайният срок за подаване на годишните данъчни декларации до НАП за доходите от 2015 г. е 3 май, тъй като 30 април е в събота, а 2 май е официален почивен ден – Великден.

 

Facebook коментар
(Visited 6 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *