Заседание на КПБЧ. Българи от Украйна, Молдова и др. ще могат да остават в България и без виза D

След два месеца всеки гражданин на Украйна, Молдова и която и да било друга страна с български исторически общности, ще може да получи разрешение за продължително пребиваване в България, ако има удостоверение за български произход и сключен трудов договор за работа в България. Това каза днес представител на Външно министерство пред членовете на парламентарната Комисия по политиките за българите в чужбина. Т.е. нашите сънародници, които нямат българско гражданство, но имат удостоверение за български произход, ще могат да останат в България продължително, без виза D, и без да доказват наличието на определени финансови средства и подписан договор за наем за квартира.

И още една новина от днес. Преди началото на заседанието на Комисията зам.-председателят на Държавната агенция за българите в чужбина Димитър Владимиров каза пред наш представител, че до 2-3 дни онлайн системата на ДАБЧ за запазване на входящи номера за заявления за български произход ще бъде отворена всеки ден от 8 ч. сутринта и това ще бъде официално обявено на сайта на Агенцията.

На 7 февруари 2018 г. се състоя заседание на Комисията по политиките за българите в чужбина/КПБЧ/ към Народното събрание, при следния дневен ред:

1. Мерки, предприети от Министерство на външните работи за:

– защита правата и интересите на българските малцинства в кризисните райони на Донецка и Луганска област;
– облекчаване на процедурата по получаване на визи от лица от български произход;

2. Доклад на председателя на КПБЧ във връзка с актуални проблеми при удостоверяване на произхода на българските общности в Република Албания и Република Косово.

3. Разни.

Момент от днешното заседание на Комисията

По точка първа от дневния ред представители на МВнР казаха пред Комисията, че министерството няма връзка чрез своите дипломатически представителства в Украйна с етническите българи в Донецка и Луганска област, а само с онези наши сънародници на територията на Украйна, контролирана от украинската държава. Че не се знае, също така, колко наши сънародници се намират сега в тези области.

Преди началото на конфликта българите в двете области са били около 6-7 хиляди. Положението в тези области продължава да е тежко, има много пострадали и убити цивилни, включително и деца, и много разрушени сгради.

Конфликтът е горещ, не замразен, постигнатите и международни признати споразумения за примирие не се спазват.

Освен това украинската държава не изплаща пенсии, заплати и социални помощи на хората, които се намират в т.нар. Донецка и Луганска републики.

МВнР участва чрез ЮНЕСКО в проект за възстановяване на възможността за образование на децата в засегнатите от военния конфликт райони, стана ясно още по време на заседанието на КПБЧ.

По отношение на визите, представител на Външно министерство каза, че гражданите на Украйна, които имат паспорти с биометрични данни, могат вече да пътуват до всички страни членки на ЕС без визи, включително и до България, по силата на споразумение между Украйна и ЕС.

За съжаление, обаче, намиращите се в Донецка и Луганска области не могат да си извадят нови паспорти на място, защото украинската държава няма власт и работеща администрация в тези области. На това обърнаха внимание по-късно някои членове на КПБЧ. Няма и българско консулство в тези райони, така че те могат да отидат примерно до Българското консулство в Одеса и там, ако нямат нови украински паспорти, да поискат визи за България.

Но пък отскоро, от края на януари 2018 г., има български почетен консул в гр. Запорожие. Това е зам.-председателят на Асоциацията на българите в Украйна Сергей Семьонович Желев, който е с правомощия за Запорожка, Донецка и Луганска области.

23.01.2018 г., Киев. Сергей Желев получава официално Екзекватурата си като почетен консул на Р. България в Украйна. Снимка: Фейсбук страница на Българското посолство в Украйна

На заседанието присъства като гост и представител на едно гражданско сдружение в България, който е бил на място в засегнатите от военния конфликт райониТой запита представителите на МВнР защо той е успял да отиде и да разговаря с нашите сънародници в Донецк и Луганск, а българските дипломатически представители не могат да го направят. Нашите сънародници в тези райони очакват помощ от българска държава, заради бедстващото положение, в което се намират. Те имат нужда и от български книги, български носии, образование на децата по майчин език. Както и от официална позиция на българската държава, която да не подкрепя безрезервно едната страна в конфликта.

По време на заседанието представител на МВнР обяви важна новина, отнасяща се до възможността на чужди граждани от български произход да остават продължително в България.

След два месеца всеки гражданин на Украйна, Молдова и която и да било друга страна с български исторически общности, ще може да получи разрешение за продължително пребиваване в България, ако има удостоверение за български произход и сключен договор за работа в България.

Т.е. наши сънародници, които нямат българско гражданство, но имат удостоверение за български произход, ще могат да останат в България продължително, без виза D, която е за продължително пребиваване, и без да доказват наличието на определени финансови средства и подписан договор за наем за квартира. Достатъчно е да имат удостоверение за БГ произход, трудов договор за работа в България и декларация от някой български гражданин в страната, че ще живеят при него. Това според представителите на МВнР ще стане възможно след два месеца.

Момент от днешното заседание на Комисията

По втора точка от дневния ред председателят на Комисията Андон Дончев прочете доклад за проблемите при удостоверяване на произхода на наши сънародници от българските общности в Албания и Косово.

Той предложи да се сформира работна група с членове на комисията, представители на други институции, учени историци и етнографи, която да изработи предложение за промени в законодателството, за улесняване на процеса на придобиване на българско гражданство на граждани на тези страни, като се вземе предвид и териториалния принцип, т.е. да са родени в села с традиционно българско население, както и владеенето на български език.

Според члена на Комисията Юлиан Ангелов по отношение на албанските граждани от български произход има напредък и техните преписки вече не се бавят толкова в Министерство на правосъдието. Водени са били разговори на тази тема и с вицепрезидента Илияна Йотова, която подписва указите за българско гражданство.

По отношение на косовските граждани с български произход, обаче, проблемите са по-сериозни – каза Ангелов.

Предложението на председателя на КПБЧ за създаването на работна група бе подкрепено от депутатите от Обединени патриоти – членове на Комисията. Стана ясно, че и членовете на тази комисия от ГЕРБ също подкрепят предложението по принцип. Никой присъстващ на заседанието член на Комисията от друга партия не възрази срещу това предложение.

Реши се на следващо заседание на Комисията парламентарно представените партии да предложат свои депутати за членове на работната група. В която ще има вероятно и представители на Министерство на правосъдието и други ведомства, както и учени историци, които да оценят каква е актуалната картина на селищата в Косово, в които живеят косовски граждани с български етнически произход.

Това бе направено преди време за Албаниячрез един Обществен съвет към ДАБЧ, съставен от български учени историци, но за Косово няма такава актуална професионална оценка.

По точка трета от дневния ред бе предложено да се организира и проведе изнесено заседание на Комисията по политиките за българите в чужбина в Цариброд, Р. Сърбия, или на някое друго място в Западните Балкани. Предложението бе прието единодушно.

И още една новина, която излезе днес. Преди началото на заседанието зам.-председателят на ДАБЧ Димитър Владимиров каза пред наш представител, че до 2-3 дни онлайн системата на ДАБЧ за запазване на входящи номера за заявления за български произход ще бъде отворена всеки ден от 8 ч. сутринта и това ще бъде официално обявено на сайта на Агенцията. Искрено се надяваме това да се случи и, въпреки ограничения брой входящи номера, които могат да се запазят за ден в онлайн системата на ДАБЧ, възможността за запазване на такива номера да стане по-равнопоставена и ясна за всички като начален час.

Източник: Euro Chicago

Facebook коментар
(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *