Предстои ви пътуване зад граница? – проверете всичко необходимо чрез “Пътувам за”

 

ПЪТУВАМ ЗА е електронна услуга, която Министерството на външните работи предоставя на хора, пътуващи или живеещи извън пределите на Република България. От една страна там всеки пътуващ може да намери подробан и полезна информация за страната, за която пътува. От друга -предоставената при регистрацията информация, ще помогне на съответното посолство при криза и за оказване на  по-добра помощ при спешни случаи, като например бедствия или граждански безредици.

Каква информация предоставя услугата?

Електронната услуга ПЪТУВАМ ЗА на Министерството на външните работи предоставя подробна информация на гражданите, пътуващи и пребиваващи изван границите на РБългария
 • степента на риск за пътуване в съответната държава. Включва политическа обстановка и риск от безредици;
 • дипломатически представителства на България в страната, контакти, телефони за връзка, спешни телефони, приемно време на консулските отдели в различните градове;
 • адрес на представителствата на страната в България;
 • документи за пътуване и визов режим;
 • информация от общ характер: валута, климатична обстановка, интересни исторически и географски факти;
 • престъпност в страната – дава полезна информация за особености и проблеми, които евентуално могат да възникнат по време на престоя, както и адекватни съвети за правилна реакция;
 • правила за движение по пътищата – всяка държава има особености в изискванията към шофьорите. Тук може да намерите конкретните изисквания, които сте длъжни да спазвате в държавата, за която пътувате;
 • условия за работа и продължително пребиваване – в случай, че пътувате с цел работа, обучение и продължително установяване това е мястото, на което може да почерпите информация за документите, които са ви необходими;
 • заверки и легализации – посочва се необходимия ред;
 • консулски услуги – какво могат да направят за вас консулските служители;
 • практически съвети – как да действате, ако загубите лични вещи или паспорт. Към кого да се обърнете за съдействие. Как да действате в случай на задържане от местните власти.

Източник: Животът днес

Facebook коментар
(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *