“Автор:bgben.co.uk

Рано или късно се случва на почти всеки наемател – спор с агенции за недвижими имоти и частни хазяи.

“Врагът” – Агенциите и частните хазяи наричаме по-долу просто хазяи, тъй като пред закона за защита на наемателите няма значение дали хазяинът е агенция или лице.

Споровете с хазяи са често явление, тъй като правата на наемателите тук системно се нарушават заради схващането, че заради недостига на жилища, те са в слаба позиция и трудно биха си намерили нова квартира.

Това е точно обратното, защото именно заради тази презумпция, законът е направен така, че да осигурява максимална защита за наемателите, а не да облагодетелства хазяите.

 

Хазяинът няма право да увеличава наема ви, когато си поиска

 

И при двата вида масови договори за наемане на жилище, хазяинът няма право да увеличава наема, когато му скимне.

Първият вид договори са Assured Shorthold Tenancy Agreements (AST), които са за фиксиран период от време (обикновено 1 година). При тях хазяинът няма право да увеличава наема ви.

Вторият тип договори са Statutory Periodic Tenancies (SPT), които автоматично се подновяват месец за месец, докато едната страна не реши да ги прекрати. В този случай хазяинът не може да вдига наема ви повече от веднъж годишно, освен ако вие не се съгласите, така че не бързайте да казвате „Да”. Когато хазяинът повишава наема ви, увеличението трябва да е в разумни граници и да е съобразено с цените на наемите в района. Ако хазяинът неправомерно се опита да повиши наема ви, просто не му плащайте новата цена, тъй като няма правен механизъм, с който той да ви накара да го направите.

 

Хазяинът няма право да посещава жилището ви без предупреждение

 

Хазяинът винаги трябва да посочи причината за посещението на жилището. За валидни причини се считат инспекциите (не повече от 2 пъти годишно), както и ремонтите на жилището.

Хазяинът трябва да ви даде минимум 24-часово предизвестие за посещението си и предварително да се уговори с вас за удобен ден и час на визитата. Ако той не изпълни някои от тези критерии, имате право да смените ключалката на вратата и да не му позволявате да влиза в жилището без ваше разрешение. Единственото изискване е да запазите старите ключалки и когато се изнасяте от жилището пак да ги сложите.

 

Абсолютно задължително е хазяинът да ви предпазва от влага и мухъл в жилището

 

А във влажния Лондон – мухъл има в предостатъчно количество. Това задължение на хазяина е в сила, дори ако с действията си вие причинявате появата на влага и мухъл, тъй като той носи отговорност, ако вследствие развиете респираторни заболявания.

При наличието на мухъл имате правото да поискате от него да изследва причината за влагата. Ако не е възможно да се постави вентилация в жилището, хазяинът е длъжен да ви осигури влагоабсорбатор, който да работи постоянно, както и да ви възстановява всеки месец разходите за употребеното от него електричество.

Ако хазяинът е отказал да ви съдейства при наличие на влага и мухъл вие можете да се свържете с отдела по обществено здраве (Environmental Health Department) към съответната община. Списък със сайтовете на всички общини в страната според пощенския код може да бъде намерен на правителствения сайт: gov.uk/find-local-council

Оттам могат да съставят акт на вашия хазяин.  На по-късен етап също можете да предявите претенции за компенсация за здравни проблеми. Имайте предвид, обаче, че подобни претенции не можете да имате, ако първо не сте съобщили за наличието на мухъл. Винаги правете тези съобщения в писмен вид (с писмо или e-mail), за да не може след това той да твърди, че не е бил уведомен.

 

Задължително е хазяинът да ви предпазва от домашни вредители в жилището

 

Разликата между задълженията на хазяина относно мухъла и домашните вредители е, че хазяинът е длъжен да се справи с нашествието на вредители, само ако те са проникнали в жилището заради наличие на пролуки в него, които той не се е погрижил да ремонтира, а не във всички случаи. Освен задължението си да се справи с нашествието на вредители в жилището, хазяинът е длъжен да поправи всички щети, нанесени от тях. Информирайте го в писмен вид за тази ситуация. Ако той не направи нищо, както и в случая с мухъла, можете да се обърнете към отдела по обществено здраве към общината, който ще му състави акт и ще го накара да действа.

 

Ако хазяинът отказва да извърши ремонт на жилището, можете да го направите сами и след това да удържите сумата за ремонта от наема

 

За да сте в правото си да не платите на хазяина пълния наем заради ремонт, който е бил наложителен, но заради отказ от негова страна, се е наложило вие да го направите, трябва да следвате строга процедура, в която на всяка стъпка да уведомявате за действията си.

 

1. Писмено уведомете хазяина, че ремонтът е наложителен. Изтеглете си формата на Shelter UK, с която да напишете това писмо по всички правни критерии: bit.ly/2fhAxlJ

2. С второ писмо уведомете хазяина, че имате намерение само да извършите ремонта. Форма за това писмо: bit.ly/2f98LbS

3. Обадете се на поне 3 фирми, които могат да извършат ремонта и поискайте оферти от тях.

4. Изпратете писмо на хазяина, в което да му представите трите оферти и да му дадете срок от 2 седмици да предприеме действия. Кажете му, че ако не го направи, ще извършите ремонта чрез фирмата с най-ниска оферта. Форма на Shelter: bit.ly/2dKlosT

5. Извършете ремонта.

6. Изпратете фактурата на хазяина и го уведомете, че искате компенсация за извършената работа. Формуляр на Shelter UK: bit.ly/2dMtzQx

7. Ако не ви компенсира, при плащането на следващия наем имате правото да удържите парите за ремонта. Ако те са повече от месечния ви наем, можете удържите остатъка от парите през следващия месец. Във всички случаи трябва да уведомите хазяина, че удържате пари заради това, че е отказал да извърши ремонта и се е наложило да го направите за собствена сметка. Формуляр на Shelter UK: bit.ly/2dYGuC5

 

Имате право, дори и със задна дата, да осъдите хазяина да ви плати компенсация в случаи на проблеми с жилището

 

Ако състоянието на жилището причини вреда на вашето здраве, вещи, на някого (дори и гост), живеещ там, имате право да предявите иск за компенсация. В правото си за такъв иск сте и в случаите на причинено временно неудобство за ползването на жилището. Единственото условие е по време на престоя си да сте съобщавали в писмен вид на вашия хазяин за неуредиците. Делата за компенсация се решават в small claims court, в който не е нужно да имате адвокат, за да можете да придвижите делото си. Често изслушване в съда няма и всичко се решава по документи. За да започнете дело трябва да попълните само един формуляр, който може да бъде намерен на следния адрес: bit.ly/1XiL0vn и да прикачите копия на всички документи, с които разполагате. Предимството на small claims е, че ако загубите делото, не заплащате компенсация или разходи на ответната страна. Имате право да предявите иск за компенсация до 6 години след края на договора ви с проблемния хазяин.

 

Няма как вашият хазяин да ви удържи депозита, освен ако вие не се съгласите на това

 

Депозитът ви не се държи от вашия хазяин, а от правителствена схема за защита на депозитите. Когато хазяинът иска да удържи депозита ви, след като се изнесете от жилището, той трябва първо да иска съгласието ви за удръжките. Никога не му го давайте лесно, дори и да сте виновни за част от щетите по жилището, а използвайте правата си като наематели, за да си върнете максимално голяма част от депозита.

1. Напишете писмо на хазяина, че си искате депозита или част от него обратно, като го помолите да опише писмено причините за удръжките. Формуляр на Shelter UK: bit.ly/2ed6t6t

2. Обжалвайте удръжките от депозита, като използвате готовия шаблон на Shelter UK: bit.ly/2fhF9IJ. Тук е моментът да споменете за всякакви нарушения, за които преди сте съобщили и мерки не са били взети. Заплашете вашият хазяин, че имате намерение да го съдите да ви плати компенсация за състоянието на жилището по описания по-горе начин. Уведомете хазяина, че сте решени докрай да спорите за депозита.

 

Освен ако не ви изгони, хазяинът няма право да протестира, че сте преотдали стая от жилището под наем на друго лице

 

Повечето договори за наем забраняват да преотдавате стая под наем на други хора. Ако хазяинът разбере, че сте го направили, без да го питате, той е в пълното си право да ви даде предизвестие да напуснете жилището, защото сте нарушили условие на договора. Ако обаче продължава да приема наем от вас, по закон се води, че той се съгласява с наличието на друго лице в жилището и впоследствие не може да предприеме нищо, за да ви накара да изгоните вашия наемател.

 

Източници: england.shelter.org.uk и moneyfacts.co.uk

Facebook коментар
(Visited 23 times, 1 visits today)
Total Page Visits: 1170 - Today Page Visits: 1