Коледни подаръци от Англия за децата на Хитрино

Íåæäåò Ìóðàä ïîêàçâà íàé-ãîëÿìàòà èçíåíàäà - ïîäàðúöè çà äåöàòà îò Õèòðèíî, èçïðàòåíè îò òåõíè âðúñòíèöè îò Àíãëèÿ

След ужасяващото бедствие, което връхлетя Хитрино и помете живота на стотици, тук Дядо Коледа идва първи. Благодарение на деца от Англия в бедстващото населено място са пристигнали готови опаковани подаръци. Никой не знае какво точно се крие зад лъскавите хартии на снежни човечета и елхички, грижливо привързани от панделки. Не подозират и доброволците от Български червен кръст, които са получили даровете и ги раздават само на семействата с малки деца. Това е указано на пратките. Най-ценното е, че са опаковани от детски ръчички и ще бъдат отворени пак от техни връстници на хиляди километри.

„Изненадата беше огромна и за нас, надявам се че успяваме да радваме и децата тук“, обяснява развълнуван Неждет Мурад, представител на БЧК и служител на общината. Казва само, че подаръците са подбрани от деца и са пристигнали, чрез една църква, но тя категорично отказва да се афишира. „Не искат реклама, а анонимност. Нека да знаят, че техният сърдечен жест е стигнал до Хитрино“, казва Мурад.

В огромния склад на щаба с продоволствия, който се намира в съседното село Тимарево, е пълно и с планини от дрехи и завивки. Толкова много блузи, палта, якета, че доброволците казват – достатъчно. Дарители с пълни торби прииждат непрекъснато. Бус, пълен с тоалетна хартия беше разтоварен от доброволци, за минути в четвъртък сутринта. 73-годишните Баки и Мелиха Ахмед пък, дойдоха да предложат къщата си. Могат да поберат 4 души, обещават даже да ги хранят.

Заедно с дарителите, пристигат хора да искат храни. Нефизе Исмаилова/46г./ си тръгва с две торби, пълни с продукти и дрехи. Очите й преливат от сълзи. Притеснява се, че са стигнали до тук да искат. Жената живее с двамата си сина, отвели ги до къщата с потрошени прозорци в Хитрино само веднъж, колкото да вземат по два ката дрехи. Вече са изчерпали „гардероба“ си.
Всеки дарител получава протокол за предадената помощ. Издадени са хиляди. Областния кризисен щаб координира доставките и нуждите, всеки може да звъни на 0885 921 778.

Източник: Труд

Facebook коментар
Сподели