Екологично чист, евтин материал, който дава много възможности.

С него лесно може да се построи добре изолирана и щадяща околната среда къща, без това да изисква голям капитал и опит в строителството.
Минусов CO2 отпечатък

Лесни за обработка:Балите могат да бъдат издълбавани, разрязвани; оформят арки и криви. Могат да се строят красиви и елегантни къщи.

Сламата е дишащ материал, създаващ благоприятен микроклимат. Максимална ефективност се постига, когато е съчетан с други естествени материали, като обичайната вар, и/или натурална глина използвани за мазилка.

Строителството с бали слама спомага за опазването на околната среда и климата по няколко причини:

1. Растенията усвояват въглеродния диоксид (CO2) от атмосферата (фотосинтеза)

2. При производството на балите се използва малко енергия (приблизително 100 пъти по-малко, отколкото минералната вата и пенополистирола)

3. Поради отличните изолациони качества на сламените бали ( стандартът ‘пасивна къща’ е възможен), консумацията на енергия по време на жизнения цикъл на сградата е малка, следователно и отделянето на вредни емисии и въглероден диоксид е намалено. Дървото, глината и сламата като строителни материали не съдържат замърсители, устойчиви са и са почти в неограничено количество. Глинените мазилки осигуряват здравословен и приятен микроклимат в сградата.

4. Използване на остатъчен продукт от зърнепроизводството. Използване на една култура в два различни отрасъла.

_Методи на строителство с бали слама:
Съществуват два основни метода на строителство : когато сградата няма отделна конструкция, а тежестта на покрива се поемат и носят от балите ( метод Небраска); и когато сградата се носи от конструкция, а сламените бали се използват като изолиращ и изграждащ материал.

1) Небраска – това е оригиналният начин на строене с бали, възникнал сред жителите на Небраска, САЩ. Сламените бали поемат собствената си тежест и тази на покрива, без друга конструкция. Поставят се една до друга като големи градежни блокове. Вратите и прозорците се поставят в дървени рамки. Това е най-лесният метод и най-забавният за строене. Изисква много малко предварителни конструктивни познания и е много достъпен.
Предимства :
Лесен, надежден и достъпен за непрофесионалисти да проектират и строят, следвайки някои основни принципи.
Минимална употреба на дървен материал.
Дава възможности при проектирането, лесно могат да се получат както прави, така и овални стени и криви.
Бърз метод.
Недостатъци:
Сламата трябва да бъде пазена суха по време на целия строителен процес, докато не се измаже, което може да се окаже трудно при по-големи сгради или при по-бавно строителство.
Отворите за врати и прозорци не трябва да надвишават 50% от площта на всяка стена (за това могат да се използват смесени методи).
Метод, който следва да бъде изследван допълнително за земетръсните райони (като България)
* Този метод е най-разпространен във Великобритания и Ирландия.

2) Изграждане с носеща конструкция – сградата се носи от дървена, стоманена или стоманобетонова конструкция, а сламените бали са запълващ, изолиращ материал. Този метод често е предпочитан от архитекти, разчита се на установени конструктивни правила, така, че рискът свързан с експериментиране на техники е сведен до минмум.

Предимства:
Покривът може да се изгради преди поставянето на сламените бали и така да гарантира предпазването им от атмосферните условия.
Колоните и гредите могат да бъдат изработени предварително, извън мястото.
С употребата на стоманена конструкция може да се осъществят големи подпорни разстояния и отворени пространства, както и многоетажни сгради.

Недостатъци:
Доста по-сложен и скъпоструващ е от метода Небраска
Изисква повече професионални умения (свързани с дървената или стоманена конструкция)
Използва голямо количество дървен материал (стомана или др.).

_Изследвания:различни лабораторни тестове:

В много европейски държави балите са законен изолационен материал. След проведени многобройни изпитвания и тестове както в лаборатории, така и с полеви експерименти, вече съществуват съвременни законни къщи от сламени бали, които доказват както свойствата и качествата на използвания материал, така и комфорта на живот в тях.

Интерсни са резултатите на всеки един от тестовете, но едни от най-забележителните са:
Пожарните тестове:
– F-30(60 и експериментално 90) отговарящ на 30 (60 и 90) мин пожароустойчивост (EU)
– ASTM E119 отговарящ на 60 мин пожароустойчивост (USA) .
Тест за топлопреминаване:
– λ=0,052 (W/m.K) при перпендикулярно положение на стеблата (FASBA)
– λ= 0,08 (W/m.K) по посока на стеблата (FASBA)
– λ= 0,048 (W/m.K) без значение посоката на стеблата (в български лабораторни условия)

Източник: naturalmaterials


Българи в чужбина публикувайте сами своята история в Твоят Чуждоземец -> your.chujdozemec.com , където можете да качите също снимка или видео от страната в която сте.

При въпроси пишете на електронната ни поща chujdozemec@yahoo.com

Facebook коментар
(Visited 1 times, 1 visits today)
Total Page Visits: 454 - Today Page Visits: 1