Вибрации и енергийно приложение на традиционни български билки

В традиционното билколечение приложението на дадено растение се разглежда най-вече като физически прояви и състояния, които могат да бъдат повлияни с използването на различни форми и препарати от различни негови части – отвари, тинктури, мехлеми и пр. Макар и валиден сам по себе си, респективно носещ своите ползи, подобен подход пропуска да разкрие истинската красота и сила на растенията да влияят на фино енергийно ниво (емоционално, ментално, душевно и пр.) посредством своята вибрационна природа и така да хармонизират същинските причини, които стоят зад определени проявни форми във физическите ни тела. А както става ясно за все повече хора, именно работата на фино ниво може да доведе до същинско изцеление и напредък не просто като функционални възможности на тялото, но и като цялостна еволюция на съзнанието.

В следващите редове ще бъде представен скромен опит за обобщаване на енергийните характеристики на някои популярни български билки и възможностите, които те дават за холистична работа и подпомагане на личното духово и физическо развитие на хората. Това може да стане както с използване на традиционни форми като отвари и тинктури, така и със съответните хомеопатични препарати и цветни есенции. Преценката относно подходящата билка, форма на приложение, доза/потенция и схема на прием се определя за всеки конкретен случай.

1. МАЩЕРКА (Thymus vulgaris)

а) ключови думи 

– възприемчивост

– яснота

– осъзнатост

– връзка с подсъзнанието

– осъзнаване на други въплъщения (т.н. „минали животи“)

– преодоляване на ограниченията на времето и пространството

б) приложение

Вибрацията на Мащерката увеличава възприемчивостта и подпомага преживявания, които ни пренасят отвъд прага на физическата реалност и ни потапят в многоизмерна осъзнатост, развивайки способността ни да се пробудим за други нива на съзнание. Тя ни дава възможност да запазим осъзнатостта си за нощните си кошмари и да интегрираме посланията от подсъзнанието, които получаваме по този начин, а също така ни подпомага, когато съзнателно желаем да отправим послание към подсъзнателния разум. Може да се използва при различни терапии като например регресии в „минали“ животи, при които има стремеж за получаване на достъп до преживявани и опитности от други времена, измерения и линии на времето (несъмнено полезна би била и като допълнение на меки методи за работа с подсъзнанието като BSFF например). Вибрацията на мащерката може да бъде използвана във всички случаи, в които се стремим да трансцедентираме ограниченията на време и пространство (с други думи може да я прилагаме винаги, когато имаме притеснения, че времето „ни притиска“, няма да успеем да свършим нещо в срок или да бъдем на определено място „на време“). Отлично се комбинира с вибрациите на други растения (например при съчетаване с невен може да помогне за изчистване на травми и рани от други животи, с кантарион – за преодоляване на „кармичен“ страх и пр.).

Горните думи относно приложението на мащерката може би звучат абстрактно, но когато се замислим за възможностите на тази билка да подпомогне отварянето на блендата на съзнание и възприемане на реалността, съвсем естествено ще приемем и разберем успешното повлияване на състояния като нервност, трудности в храносмилането, възпаления и белодробни смущения. Защото по-широкото разбиране за причинно-следствените връзки и цялостността на явленията е това, което ни дава ключа към постигането на желаното спокойствие, асимилиране на всичко, което ни се случва, по-лекото освобождаване от енергии и вибрации, които вече не са ни необходими и хармонизиране на аспектите ни в една по-висша цялостност.

2. НЕВЕН (Calendula officinalis)

а) ключови думи 

– освобождаване от кармични раздразнения и рани

– възстановяване на пролуки във фините обвивки на тялото

– постигане на чувство за спокойствие и безопасност чрез създаване на устойчиви граници

– здравословно поставяне на граници с околните вибрации

– филтриране на енергийни нашествия

– вътрешна сила, но и възприемчивост

– изцеляване на взаимоотношения

– толерантност, топлина, съпричастие

– яснота при вземане на решения

б) приложение

Вибрацията на Невена ни помага да извадим вътрешни раздразнения, които често се проявяват като сърбежи, екзема, дерматити или други подобни симптоми на повърхността на физическото тяло. Често тези състояния са причинени от травматични събития от това или други въплъщения (т.е. кармични). Подобни наранявания, както физически (от преживени силно травматични инциденти или нанесени сериозни рани от оръжие или изгаряне, понякога с фатални последици) или емоционални (драматични раздели, предателства и други), могат да се изявят и като възпаления на вътрешни за тялото повърхности като стомашна и чревна лигавица и пр. Тук на помощ идва Невенът, който има успокояващ ефект и способността да заздравява и лекува травми от миналото (т.е. от други времеви планове), за които пазят спомени както етерното ни тяло, така и самите ни клетки и тъкани. Заедно с лекуване на преживени физически травми, тази билка подпомага освобождаването и на свързаните с тях емоции, като позволява на опрощението и помирението да изцелят отношенията ни с другите, свърани със съответното нараняване, което сме преживели. Именно затова, се счита, че Невенът дарява и с толерантност, топлина, съпричастие в отношенията с другите.

Приемът на вибрацията (особено при работа с хомеопатия и цветни есенции), може да пробуди видения или спомени за „минали“ преживявания по време на сън или медитации. Тези спомени ще бъдат разгледани и осъзнати, а след това освободени с любов и благодарност за възможността да се придобие определена опитност и свързаното с това израстване. Могат да се появят и преживявания, които все още присъстват в живота ни и трябва да бъдат отработени и освободени преди да продължим.

Невенът също така позволява на мъдростта на вътрешната ни същност да излезе на повърхността и така да ни даде възможност да постигнем яснота в ситуации, които изискват вземането на важни решения.

3. ЛАЙКА (Matricaria chamomilla)

а) ключови думи 

– спокойствие

– слънчево настроение

– оптимизъм

– самочувствие

– емоционален баланс

– способност за освобождаване на напрежението и канализиране на енергиите в слънчевия сплит

– възприемане и разбиране на заобикалящата ни среда

б) приложение

Вибрацията на Лайката има подчертано успокояващо действие. Може да ни помогне да балансираме емоционални изблици и да повдигнем духа си, ако сме изпаднали в меланхолични състояния. Разтваря и освобождава натрупалото се напрежение от постъпващите от средата енергии. Подсилва обичта към себе си. Подпомага преодоляването на дисбаланси, свързани с чакрата на слънчевия сплит, където става разпределението на енергиите в тялото.

Лайката има способността да внесе успокоение в случаите на повишена чувствителност към различни дразнители – шум, светлина, химикали, електромагнитни въздействия и пр. Лекува нервност и свръхреактивност, породени от контакта на „емоционалната ни кожа“ със света около нас. Подпомага лесното „смилане“ и по-доброто разбиране на преживяванията ни, така че да могат те да бъдат удобно инкорпорирани в новото ни разбиране на живота. Лайката култивира у нас спокойствие и ни свързва с Божественото във всичко около нас.

Във физически план посочените качества се проявяват като способност за успокояване на периферната нервна система. Лайката се използва при нервност, възбуда, раздразнение и чувство за откъсване от свързаността с душата. Може да бъде полезна в случаи, при които нервното напрежение се проявява чрез различни кожни смущения като обриви, сърбежи или екзема.

4. ЛИПА (Tilia)

 

а) ключови думи 

– спокойствие

– стабилност

– свързаност със Земята, заземеност

– изчистване и освобождение от стари емоции и мисловни модели

– рекултивиране на способността да обичаме и да бъдем обичани

– адаптация към нови енергии и структурна трансформация на тялото

б) приложение

Енергията на Липата подпомага вибрационната адаптация към промените в нас и около нас. Може да улесни процеса на промяна и абсорбиране на нови вибрации като същевременно запазва пълната ни заземеност. И докато във физически план това растение е известно с качествата си на диуретик и антипиретик, съвсем естествно на фин план това кореспондира със способността да се улесни премахването на стари емоции и мисловни модели, записани в подсъзнателния ум.

Липата успокоява емоционалните терзания и е много полезна при работа с различни сърдечни предизвикателства. По-конкретно, изключително благоприятно въздейства на хора, които изпитват затруднения да дават и поучават любов и нежност след преживени болезнени опитности в „миналото“. Използва се и за освобождаване на емоционални блокажи от всякакво естество.

Приема се, че мекото заземяване и изчистване на липата е свързано с балансиране на коренната чакра и съотвестващите й жлези, тъкани и функции (особено надбъбречните жлези). Дава сила, бодрост и енергия.

5. Риган (Oreganum vulgare)

 

а) ключови думи 

– освобождаване

– изчистване на стари емоции и ментални модели

– предаване на контрола

– радостно спокойствие и лекота

– щастие

б) приложение

Вибрацията на Ригана ни помага, когато изпитваме трудности да се разтоварим от ненужното бреме на миналото, да изплачем и да се освободим от потиснати емоции. Тази великолепна билка ще ни даде възможност да оставим онзи психологически „багаж“, който продължаваме да носим със себе си, въпреки че не ни е необходим. Неговата енергия ще ни позволи по-лесно да предадем тревогите си и да се отпуснем в насладата на настоящия момент. Това е правилният избор и за всички случаи, в които искаме да контролираме хората и да държим здраво юздите на всяка ситуация. Риганът също така увеличава дълбочината, с която подсъзнателният ум се отдава на изцелителния процес.

Енергията на растението влияе директно на магнитните полярности в енергийното ни поле и премахва застоите и блокажите, връщайки яркостта и живостта ни. Подобни застои на емоционално и ментално ниво обичайно пораждат състояния като нежелание за промяна, вкопчване в миналото и установените привички, собственическо чувство, закостенели разбирания, желание да притежаваме и доминираме, а на физическо – до втвърдяване, схванатост и неподвижност. Тяхното преодоляване ни връща отново в потока на радостта от постоянната динамика на Вселената.

6. Жълт кантарион (Hypericum perforatum)

а) ключови думи 

– откриване на вътрешния източник на светлина в нас

– освобождаване на кармичен страх

– отваряне за Светлината и стихията на огъня

– озаряване

– чувство на защита и безопасност

б) приложение

Вибрацията на Жълтия кантарион може да ни освободи от кармичен страх или всякакви скрити страхове с неустановен произход, особено свързани с други въплъщения (т.н. „минали животи“).

Хората, които имат нужда от тази енергия, често са с бледа кожа, свръхчувствителни и съзнателно работят със Светлината. Тази „нежна кожа“ е причина подобни хора да реагират изключително силно на емоционални шокове и травми, или на стресогенни фактори от околната среда като електросмог, пестициди и други токсични агенти. Именно Жълтият кантарион помага да се открие нов начин за свързване със светлината и стихията на огъня, така че те да ни озаряват, но без да ни нараняват (известно е, че на физическо ниво дори само приемът на отвара от жълт кантарион повишава фоточувствителността на кожата).

Той може да е от полза и за онези, които по една или друга причина са лишени от светлина и са склонни към мрачни настроения, тъга и депресия. Енергията му ни позволява да навлезем в мрака на сенките ни и ни защитава от негативните енергии докато пътуваме през тъмните кътчета на нашето същество в търсене на озарение.

Растението цъфти в разгара на лятото и изразява топлината и експанзивността на огнената енергия. Ето защо ще се нуждаем от него ако сме екстроверти по природа, но трябва да настроим откритостта си, за да не позволим на негативните енергии, привлечени от светлината ни, да се закачват за енергийното ни поле.

7. Мента (Mentha)

а) ключови думи 

– вдъхновение

– разбиране

– прозрения, интуиция, пророчески сънища

– чувство на яснота при намиране на изход от духовни изпитания

– спокойствие и баланс

– готовност за ново начало

б) приложение

Вибрацията на Ментата дарява с яснота и живост на ума. Помага при противоречие между долната и горната част на същността ни, особено между метаболитните/храносмилателните сили и мисловните/творческите сили. При подобни дисонанси метаболитните сили надделяват над по-високото съзнание и това води до прекалена топлина, летаргичност и спад на умствените способности. Ментата е полезна в такива случаи с това, че носи облекчение, като охлажда долните органи, особено черния дроб, така че съзнанието да може да се фокусира върху по-висша дейност. Тя стимулира мисловните сили, така че те да имат „храносмилателни възможности“ от по-висш порядък, което да направи мисловния процес по-жив, витален, дълбок и проницателен.

Именно Ментата идва на помощ при хора с проблеми в храненето и осъзнотостта. За тях е характерно, че жадуват стимулацията на храната, но след като я изпитат често се чувстват натежали и неспособни да мислят. Енергиите на това растение помиряват двете половини, носят изцеление и баланс, освобождавайки ума за по-висша мисловна дейност и подпомагайки храносмилателните сили да се проявяват в отредената им сфера на дейност. Те носят мекота и успокоение, като подобряват способността да се наслаждаваме пълноценно на радостите на живота.

Според някои източници Ментата носи пророчески сънища и приета преди лягане подобрява мистичната природа на виденията по време на сън.

8. Розмарин (Rosmarinus officinalis)

а) ключови думи 

– опрощение

– вътрешна топлота

– здрава връзка със Земята и физическото тяло

– стабилно присъствие в тялото и съсредоточеност на вниманието

– връщане на желанието за живот след травма или напускане на тялото

– преодоляване на вътрешни конфликти

б) приложение

Вибрацията на Розмарина е мощно средство за пробуждане и възвръщане на пълноценното въплъщение във физическото тяло. Намира приложение при случаи на слаба или смутена свързаност между душата и тялото, особено когато това се дължи на неспособност за цялостно взаимодействие между висшите духовни аспекти и физическия носител. В подобни ситуации обикновено се наблюдават влошено осъзнаване на тялото, липса на същинско присъствие, разсеяност, намалена концентрация, слаба памет, липса на душевна топлота, физически хлад и ниска виталност. На по-дълбоко ниво това често се дължи на чувство на несигурност на душата в плътното тяло или като цяло на дискомфорт от присъствие в материална форма.

Подобни случаи на нарушена връзка между душата и физическото тяло често са причинени от травма в ранно детство или друго силно болезнено преживяване, при което краен физически тормоз или стрес са принудили душата да излезе от тялото и да загуби доверието си във връзката с физическия свят. Тук на помощ идва Розмаринът, който дава на такива хора способността отново да почувстват топлота и сигурност в своите тела. Това възвръща енергията и виталността, позволявайки на духа да разгори своя пламък в тялото и да разпръсне светлината и съзнанието си във физическия свят.

Розмаринът се използва и за подобряване на паметта. Той също така дава чувство за защитеност, а според някои увеличава увереността при важни срещи и интервюта за работа, вероятно поради подсилване яркостта на присъствието и способността да накараш другите да те запомнят.

9. Живовляк (Plantago)

а) ключови думи 

– преодоляване на огорчения и нараненост

– опрощаване

– себеприемане и себелюбов

– увереност в себе си

– преодоляване на чувството за отделеност и липса на принадлежност

– освобождаване от усещане за безполезност

б) приложение

Вибрацията на Живовляка ни помага да стъпим здраво на краката си. Тя подобрява самоувереноста и уважението към другите, подкрепя ни да споделяме открито гледната си точка без страх от критика. Оказва благоприятно въздействие при чувство за самота, тъга, объркване, както и при физически, емоционални и ментални травми. Може да бъде полезно за продоляване на различни травми от настоящето и/или други въплъщения – например изоставяне, отхвърляне и пр.

Растението е изключително ценно за изчистване на ментални блокажи, освобождаване от повтарящи се негативни мисли и токсичност както на физическо, така и на фино ниво.

Според някои източници Живовлякът възстановява баланса между женските и мъжките аспекти на същността ни.

10. Шипка (Rosa canina)

а) ключови думи 

– възвръщане на интереса към живота

– оптимизъм

– виталност

– гъвкавост и вътрешна свобода

– чувство за комфорт и подкрепа

б) приложение

Както е известно в практиката на работа с Бахови есенции, вибрацията на Шипката помага при загуба на интерес към живота, безразличие, апатия, примиреност, слаба воля и душевен застой. В подобни случаи може да са налице анемия, липса на апетит или пък изтощение след умствена или сексуална преумора. Приема се, че такива хора обикновено имат депресиран израз на лицето, тихо говорене и бавни движения.

Енергията на билката ни позволява да преоткрием вкуса на живота. Тя провокира развиване на инициативност, поява на усещане, че животът е вълнуващ и интересен, възвръща ни енергията и надеждата.

11. Бял равнец (Achillea millefolium)

а) ключови думи 

– достъп до висшите вибрации на светлината

– изчистване на енергийното поле

– затваряне на енергийни пробиви в аурата

– защита на личната граница

– настройване на филтрите на фините обвивки на тялото

– преодоляване на свръхчувствителност към околните енергии

б) приложение

Известен с кръвоспиращите си свойства, Белият равнец има подобно действие и на вибрационно ниво – той изчиства аурата и преустановява енергийните течове при пробиви и „наранявания“ на личните електромагнитни полета на човека, чрез които взаимодействаме с всички околни енергии. Той поставя сферично поле от бяла светлина, които защитават тези фини граници на личното ни пространство.

Растението спомага на бялата светлина да навлезе през коронната чакра и нежно да обгърне изградените връзки в мозъка – неокортекса и централната нервна система. Това повлиява на начина, по който обработваме информация, мислим и реагираме на различни стимули. Помага ни да получим достъп до висшите многоизмерни мъжки и женски съзидателни енергии.

Намира приложение при случаи на слабост на енергийното поле, нужда от защита на личните граници. Несъмнено полезен, ако желаем да гледаме на нещата от по-висша перспектива или изпитваме дискомфорт поради честотен дисонанс при интегриране на енергии от по-висша измерност. Често използван при повишена чувствителност към електромагнитни полета, химикали и радиация.

12. Подбел (Tussilago farfara)

а) ключови думи 

– устойчивост към враждебна физическа или емоционална среда

– подкрепа на вътрешните сили

– надежда и сила да устоим на изпитанията

– издръжливост

– положителни емоции

б) приложение

На физическо ниво Подбелът е популярен най-вече с благотворното си действие при кашлици и други белодробни проблеми, както и с изразената си противомикробна активност (макар да е известно и това, че съдържа токсични алкалоиди). На фино вибрационно ниво растението има потенциала да помогне за повишаване на виталността, възвръщане на радостта да се впускаме в нови приключения и да приемаме нови предизвикателства. Именно затова е полезен при хора, които са твърде предпазливи, въздържат се да се потопят в потока на живота, страхуват се от промени, нямат желание или достатъчно енергия да учат нови неща или да бъдат в нови ситуации. Може да се използва при започване на нови начинания, устояване на предизвикателства, справяне с трудни задачи, възстановяване от изтощение, предизвикано от дълъг период на промени или мъка. Като цяло подобрява емоционалното състояние и стимулира положителните емоции.

13. Бъз (Sambucus nigra)

а) ключови думи 

– възстановяване и обновление

– младост, виталност, подвижност

– радост

– вътрешна сигурност и доверие

– спокойствие и чувство за материална обезпеченост

– преодоляване на перфекционизма

б) приложение

Белият бъз или свирчовина, който всъщност е черен (познат като бял заради цветовете си, но всъщност черен предвид тъмните си плодчета, както подсказва и латинското му наименование), е широко известен с чая и сиропа, приготвяни от цветовете му, както и със сладката, сиропа и виното от плодовете му. Често се бърка с друг познат вид, Тревистия бъз, познат и като Бъзак (Sambucus ebulus), който е известен със силното си имуностимулиращо действие.

Вибрацията на Бъза стимулира възстановителните сили и обновлението на жизнените енергии, които ни подмладяват. Ревитализира тялото и душата, култивира чувство на блогополучие, самоувереност, сигурност и обезпеченост. Счита се, че хармонизира коренната чакра и подпомага протичането на енергиите в тялото. Помага ни да приемаме в по-добра светлина начина, по който изглеждаме и себе си в своята цялост.

14. Бял трън (Silybum marianum)

а) ключови думи 

– освобождаване от дълбок и подтиснат гняв

– премахване на емоции, които блокират потока на любовта

– изчистване от остатъчни стари енергии

б) приложение

Като билков препарат Белият трън, често наричан и магарешки бодил, макар че се различава от обикновения гингер (Onopordium acanthium), намира приложение за подкрепа на функциите на черния дроб и лечение на мъжката полова система.

Не е изненада, че на фино ниво растението ни помага да се освободим от стари вибрации и подтиснати емоции, особено на гняв, но и на тъга, които не позволяват пълноценно протичане на  енергийните потоци в телата ни. Именно гневът, наред с други дълбоко потиснати емоции, обикновено е причината за много от блокажите на пречестващите и отделящите органи и системи във физическото тяло (особено на черния дроб и жлъчката от една страна и пикочо-половата система, от друга).

15. Маточина (Melissa officinalis)

а) ключови думи 

– успокоение

– развитие на обич към себе си

– заздравяване на вътрешната вяра, че сме достойни и заслужаваме любов

– преодоляване на объркани мисли

б) приложение

Вибрацията на Маточината дава спокойствие и яснота, балансира чакрата на третото око, позволява ни да погледнем на себе си и другите с повече обич и приемане. Усилва действието на други растения, приемани заедно с нея.

16. Коприва (Urtica dioica)

а) ключови думи 

– яснота при вземане на решения

– преодоляване на чувство за умора и обърканост

– промяна, преориентация, адаптиране

– намиране на изход от токсични хора и взаимотношения

– освобождаване на гняв и безсилие при справяне с тежка ситуация

б) приложение

Вибрацията на Копривата ни помага да подобрим способността си да осъзнаваме и разпознаваме нездравословни, токсични и нараняващи ни ситуации. Това може да се отнася за всички нива – връзка, която вече не е полезна за нашето израстване, негативни мисли за самите нас или живота ни, пристрастяващи навици.

Копривата също така може да ни даде подкрепа при вземане на трудни решения за промяна, адаптиране към нови обстоятелства, изграждане на нови структури.

17. Глог (Crataegus)

а) ключови думи 

– даване и получаване на любов

– себеприемане и себеобич

– опрощение

– смелост и откритост

– подпомагане на творческия процес

– преодоляване на препятствия

– освобождаване на гняв и объркване, породени от застой или трудности при осъществяване на целите

– подкрепа при създаване на нещо ново

– яснота на намеренията и плановете

б) приложение

Не случайно растението, известно със способността си да лекува сърдечни неразположения във физически план, притежава мощни възможности да изцелява сърцето и на енергийно ниво. То ни помага да отворим сърцето си за даване и получаване на любов, подкрепя ни да преодолеем сърдечни болки и разочарования, окуражава ни да култивираме повече себеприемане и обич към себе си. Глогът ни дава и кураж и откритост, показва ни как да възвърнем своята сила. С негова помощ можем да освободим сърцето си от заседнали емоции като мъка, тъга по човек или място, носталгия, огорчение, недоверие. Енергиите му изчистват натрупаните негативни емоции и нежно отварят сърдечната чакра.

Вибрацията на Глога пробужда съзидателната емоционална сила вътре в нас. Тя ни помага да повишим вибрациите си и така да прозрем отвъд гнева и объркването, като погледнем състрадателно на творчески акт. Глогът ни напомня, че всяка опитност е възможност за духовно израстване, средство да извисим духа и мъдростта си. Това растение може да бъде наш верен помощник винаги, когато трябва да пресъздадем живота си.

18. Глухарче (Taraxacum officinale)

а) ключови думи 

– настройване към слънчевите енергии

– хармонизиране работата на черния дроб и жлъчката на всички нива

– премахване на гняв и огорчение

– изчистване на негативно програмиране

– освобождаване от закостенели мисловни модели

– справяне с прекалена склонност към планиране, желание за контрол и налагане

б) приложение

Глухарчето, известно още и като радика, е широко популярно със способността си да повлиява благоприятно функциите на черния дроб и жлъчката.  Подкрепяйки енергийната същност на дейността на тези органи, растението подсилва храносмилателните и хормоналните процеси на физическо ниво. На фино ниво, вибрацията на растението намира приложение при освобождаване от стар гняв или ярост, насочени навън към другите или навътре към самите нас.

Растението има потенциала да ни помогне да изчистем енергийните модели на различни зависимости (например към алкохол) и чувствителност към химикали, „записани“ в черния дроб и жлъчката. Счита се, че може да се комбинира с различни практики по премахване на ограничаванищи ни структури и вярвания като регресии, медитации, сесии по различни методи от енергийната психология (ТЕС, Пренареждане на матрицата, BSFF и др.). Подпомага освобождаването на емоционални и физически дисбаланси, които стоят в основата на хормонални дисбаланси (проявяващи се като горещи вълни и др.). Осъществявайки това енергийно въздействие, Глухарчето подпомага тялото да функционира на петизмерно ниво.

Вибрацията на Глухарчето ни настройва към енергиите на Слънцето, за да надградим и повишим качеството на живота, който водим. Чрез настройването на черния дроб и жлъчката към лъченията на Слънцето, то увеличава честотата на много от функциите на тези органи, което способства за дълбокото изчистване на токсични записи и негативно програмиране на физическо, емоционално и ментално ниво. Тези записи може да са генетични, от настоящето или други въплъщения (т.н. „минали животи“), или от токсини от околната среда.

Имайки жълта обагреност, съвсем естествено Глухарчето резонира с чакрата на слънчевия сплит и помага за справяне с различни предизвикателства, локализирани там – страхове, изпитания на егото, чувство за собствена значимост и разбиране на личната сила. Като подпомага естествения поток на енергиите, на които сплитът се явява разпределителна точка, растението ни дава възможност да освободим травмите и разсеем сенките, дълбоко стаени в този ключов енергиен център.

Глухарчето може да ни бъде полезно и когато изпитваме трудности в планирането и организирането на живота си, както и привеждането на плановете ни в действие. В другата крайност, то благоприятства справянето с прекалена склонност към планиране, желание за контрол и налагане, несъмнено оказващи негативно влияние на отношенията с другите. Помага ни да изпитаме естествения поток на живота, да се слеем с неговата жизнерадост и динамичен покой. Учи ни да се вслушваме в емоционалните послания и потребностите на тялото ни, както и да възвръщаме вътрешния си баланс.

Ако статията Ви е харесала, моля споделете я с бутончетата по-долу, за да достигне тя до повече хора. Благодаря!

Допълнителни насоки по отношение прилагането на горните и други растения могат да бъдат намерени и в различни разработки на д-р Димитър Пашкулев, например тук.

За свойствата на цветните есенции от някои от разгледаните и други растения може да прочетете и тук.

Източник: zdravelei


Източници

Множество сайтове, посветени на лечебните свойства на растенията и работата с цветни есенции, сред които:

http://www.treefrogfarm.com

http://www.flowersociety.org/

http://www.aquariusflowerremedies.com

http://desertstarhealing.com

http://www.healingspiritsherbfarm.com

Facebook коментар
(Visited 3 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *