УХОТО Е ПРОЕКЦИЯ НА НАШЕТО ТЯЛО: МАСАЖИРАШ ТУК – УСЕЩА СЕ ТАМ

 

Според психолозите този, който често трие с два пръста долната част на ухото си, е несигурен в себе си и нервен; който подръпва и двете си уши, не може да вземе някакво решение, а който се почесва зад ухото, готви дяволия. Останалите лекари обаче биха казали, че това го правят хора, които страдат от различни болести. Защо ли? Защото ухото е като намалена топографска карта на нашето тяло и неслучайно прилича на човешки ембрион.

Твърди се, че според различни пигментни петна, незабележими язвич­ки и едва различими изпъкнатини на определени мес­та по външната част на ухото специалистите разпоз­нават кой орган е болен или кой ще бъде засегнат от заболяване след известно време. Съвременната ме­дицина откри вече около 200 такива точки. Достатъч­но е обаче човек да знае за 12 области и да научи на кои органи съответстват, за да може с масажирането на тези места да се избави от някои здравословни проблеми.

Удобството на това самолечение е, че е безвредно дори и да не улучим съответните точки. Специалистите препоръчват ухото да се масажира превантивно най-малко два пъти дневно: сутрин след събуждане и вечер преди заспиване. Който намери време, може да го масажира и преди обяд. При маса­жиране на ушите дишайте дълбоко. Ако направите масажа добре, ще усетите приятна топлина в ухото.

КАК СЕ ПРАВИ МАСАЖЪТ

Независимо от това, какво ни боли, най-напред пра­вим общ масаж на ухото и едва тогава преминаваме към масаж на различните точки и зони. Масажът се прави внимателно, в повечето случаи с два пръста: с показалеца и безименния пръст. Най-напред се трие повърхността на ушната мида с леко спираловидно движение от отвора на слуховия проход нагоре и по формата на ухото се слиза до най-долната му част. След това ушната мида се улавя с три-четири пръста и се трие от двете страни, докато кожата се зачерви леко и ухото се затопли приятно. Едва тогава се прис­тъпва към масаж на отделните зони.

Зона 1: С кръгообразни движения трием между два пръста долната част на ухото и леко потупваме с нок­ти по външната му страна. Това помага при възпале­ния на устната кухина, при зъбобол, безсъние и нерв­ност, също и при късогледство и глаукома.

Зона 2: Трием, масажираме и потупваме с нокът извивката на ушната мида при различни възпаления, при гърлобол, високо кръвно на­лягане, висока температу­ра, запек и метеоризъм.

Зона 3: Масажираме и трием при болести на кръ­вообращението, сърцето и кръвоносните съдове, при нарушения на храносмила­нето и при заболявания на кръвта и кожата.

Зона 4: Цялата тази об­ласт трием при болки на ръ­цете, лакътните стави, ра­менните стави и при болки под плешките.

Зона 5: Тя е доста широ­ка и може да се раздели на три части. Долната част се масажира при травми и при болки в шийните прешлени. Ако е засегнат гър­бът, масажираме средната част на зона 5, а послед­ната – най-горната част, се масажира при болки и трав­ми на тръбните прешлени и на кръстовата кост. Същи­те места се масажират и при болки в мускулите на съ­щите части на тялото.

Зона 6: Масажира се и се трие при болки в глезени­те и краката и при ишиас.

Зона 7: Масажът на тази зона помага при възпале­ние на седалищния нерв. На извивката на ушната ми­да по тези места има една точка, масажът на която се препоръчва при язва, при болки в жлъчката и двана­десетопръстника и при астматична криза.

Зона 8: Масажира се при астма, високо кръвно на­лягане, при болести на храносмилателните органи, съ­що и при епилепсия. По посока към зона 5 отново има точка, чийто масаж облекчава болката при възпале­ние на троичния нерв, при зъбобол, успокоява кашли­цата и помага при световъртеж.

Зона 9: Облекчава болките при страдащи от жлъч­ка, черен дроб и далак.

Зона 10: Лек масаж облекчава при сърдечна арит­мия, при остър бронхит и белодробни заболявания. Над тази зона по посока към извивката на ушната мида има три точки; триенето на средната от тях помага на онези, които имат високо или ниско кръвно налягане, това е т. нар. точка на сърцето. Над нея и под нея има точки, чийто масаж помага при белодробни заболява­ния и при алергии.

Зона 11: Помага при болки в корема и при затруд­нения в слуха (шум и звън).

Зона 12: Масажира се при възпаление на млечните жлези.

Източник: domashenjurnal.bg

Facebook коментар