РЪЦЕТЕ НА РУЗВЕЛТ И ДЖОН РОКФЕЛЕР

Франклин Д. Рузвелт

Публикувано изображение

Пътят на живота на днешния председател на Съед. Амер. Щати – Рузвелт, не е гладък. Само ръката може да ни разкрие тайната на неговата голяма слава. Той се е издигнал чрез голяма борба в живота. Страдал е от голяма инфантилна парализа. Това го подтиква към големи благодетелни дела след пълното му оздравяване. Преди да стане председател на Съед. Щати, бил е председател на щата Ню Йорк и се е проявил като един от най-вдъхновените политически мъже. В своя трънен път Рузвелт е побеждавал с необикновения си кураж и настойчивост. Като председател на републиката, той предприе редица финансови опити от голямо значение за заздравяване на икономическото положение на Щатите.

Реналд дава в ръката на Рузвелт като най-характерна линията на ненадминатия кураж и неустрашимост. Той я свързва с дебелата Сатурнова линия, която се свързва със сърдечната, образуваща върху юпитеровия хълм характерен ъгъл. Силното отклонение на линията на съдбата (сатурновата линия) към юпитеровия хълм  говори за славата, която е достигнал Рузвелт. Въздългото лице, носът, брадата и енергичният поглед ни говорят за един двигателен натюрел, застанал на едно върховно ръководно място, поради своя ненадминат кураж, постоянство и ум.

Джон Дависон Рокфелер

Публикувано изображение

Това е старият финансист и един от най-големите. милиардери в света днес. Счита се за много деен човек. За него парите нямат само някакво егоистично значение, той е световно известен филантроп.

Реналд, дава неговата линия на живота като тип на линия на дълъг живот. Той е вече над 90 годишен. Двата острова, обаче, по линията на живота говорят, че той е боледувал силно на младини и на средна възраст. Той и днес, въпреки своите милиони, се храни досущ само с овесена чорба, като следствие от тия боледувания. Линията на ума завършва към края на марсовото поле, което говори за неговата голяма енергия и деловитост. Звездата на аполоновия хълм говори за неговото ненадминато богатство, както и за неговия филантропизъм. Това се потвърждава и от дългата слънчева линия. Ниско стоящите му уши говорят, че за него само материалната дейност, която и да било насока на живота, е по-съществена[1].

—————————————————————-
[1] Ръцете, които даваме тук, тези които поместихме в кн. I. от тек. годишнина на списанието и тия, които ще дадем занапред са из колекцията ръце на американския хиролог Josef Renald. Тe са схематични, всичко в тях не е дадено, но пък затова имат преимуществото, че указват на специални черти, линии и знаци – най-типични за дадена ръка.

Facebook коментар
(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *