След 20 години брак съпруг оставил на жена си бележка. Вижте как е отговорила съпругата …

Съпруг   оставил на жена си бележка, на която написал, че  ще прекара вечерта в компанията на своята 18-годишна  секретарка. Остроумният отговор на жената е  достоен за аплодисменти! ..

Мъжът оставил на жена си бележка на масата със следния текст:
“Скъпа, трябва да ме разбереш – ти вече си на  44 години, а  това вече е сериозна възраст за жена,   и ти  и  физически, и морално вече не можеш да задоволяваш   всичките ми потребности … Затова  тази вечер аз ще прекарам в компанията на моят 18-годишна   секретарка, а  у дома ще се върна в  полунощ или малко по-късно. ”
Когато се върнал у дома той намерил бележка с отговор:
“Мой любими  и мили  съпруже, аз, разбира се, не съм забравила, че съм на 44 години, но  и ти не си вече младеж –  също си на 44.
За съжаление ти също не можеш да удовлетвориш  моите потребности … И  тъй като съм преподавател в колеж, аз ще прекарам тази нощ със свой студент, който е   на същата възраст като секретарката ти.
Само че като преподавател по математика, искам да ти  обърна внимание, че 18 влиза в  44 много повече пъти, отколкото 44 в 18, така че аз няма да  се прибера у дома до сутринта.
С любов, твоята жена”.
Източник:skandal.bg

like1
Facebook коментар