Уникални цитати на Айн Ранд

“Наблюдавайте парите. Парите са барометър за достойнствата на обществото. Когато видите, че покупко-продажбите се извършват не със съгласие, а по принуда; Когато видите, че за да произвеждате, ви е нужно разрешението на някой, който не произвежда нищо; Когато видите, че парите се стичат при онези, които търгуват не със стоки, а с влияние; Когато видите, че някои хора стават по-богати чрез подкупи и облагодетелстване, отколкото чрез работа, и вашите закони не закрилят вас от тях, но закрилят тях от вас; Когато видите корупцията да се възнаграждава, а честността да се превръща в саможертва – тогава трябва да знаете, че обществото ви е обречено.”
 
Креативният човек е мотивиран от желанието да успее, а не от желанието да задмине другите.”
 
“Хората не искат да мислят. И колкото повече закъсват, толкова по-малко искат да мислят. Инстинктивно те чувстват, че трябва да го правят и това ги кара да се чувстват виновни. Така че ще благославят и следват всеки, който им даде оправдание да не мислят”
”Почтеността е способност да отстояваш идеи, а тя предполага способност да мислиш.”
Тълпата би простила всичко, само не и поведението на човек, който остава безразличен към вибрациите на огромното й колективно презрение.”
Благоденствието е продукт от човешката способност да мисли.”
Facebook коментар
(Visited 2 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *