Съхранете си грозде за зимата

Съхранете си грозде за зимата

Можете да имате свеж десерт от двора ви и за коледните празници
Решили сте да съхраните за по-дълго чепките /които сега са в тави и кастрони, или на вестник/.

В ИЗБАТА ИМА И ДРУГИ ДОБРИ НАЧИНИ…

Първо я дезинфекцирайте с варно мляко и опушете със сяра – използват се 3-4 грама за куб. метър. Гроздето наредете или на стелажи или в щайги – може да са наредени във височина до десетина. Тях обаче също почистете и дезинфекцирайте. Не е зле да поставите на пода в помещението малко сяра на прах със сухи хартийки и преди да излезете да я запалите. Ако искате да сте изрядни, при всяко влизане запалвайте по-малко сяра – така си създавате камера, в която гроздето може да се съхранява дълго време – чак до февруари-март.

Още нещо интересно

Методът “суха чепка” става и с телове

Но за да не загние, непременно превотрявайте помещението денем

Още от бабино време помним и другия начин на съхраняване на гроздето, при който гроздовете се поставят не в щайги, наредени на етажи, а се окачват на предварително опънати телове. ВНИМАНИЕ: Помещението пак предварително се дезинфекцира със серен двуокис.

СРЕЩУ ЗАГНИВАНЕ – ПРОВЕТРЯВАЙТЕ ОТВРЕМЕ НАВРЕМЕ

За да не загние гроздето през първите дни помещението се проветрява в сухи и хладни часове на денонощието. По-нататък то се затваря добре, като излишната влага се премахва посредством хигроскопични съединения – калциев хлорид, негасена вар и др.
Влажността на въздуха може да се следи с хигрометър или с термо-хигрограф. Тя трябва да бъде между 70 и 80%.

Екзотично и за малки количества

Може да си скриете чепки в пясък или трици

След няколко месеца трябва да ги намерите свежи

В малки количества грозде може да се съхранява и в някакъв шупливи материали като  сух пясък, трици, дървени стърготини и други подобни. Ако гроздето се постави в такива материали, изпарението на водата от него намалява и свежестта на зърната се запазва за по-дълго време – до няколко месеца.

Става и така

Свежа чепка в стъкленица…

Това е един начин, с които можете да  запазите гроздове за по-дълго

Гроздето може да се запази свежестта си за дълго като се постави с част от пръчката в стъкленица. Този метод е известен като съхраняване на гроздето със свежа чепка.
Във Франция наричат този начин на съхранение “методът на Томри”. Отрязват се гроздовете заедно с пръчката и се потапя долния край в съд с вода – подобно на цвете. Водата сама се покачва и стига до грозда. Така съхраненото грозде се запазва със зелена чепка – по този способ гроздето може да издъръжи дълго – чак до март-април.

Лозарите го правят

Гроздове на главината…

Те издържат, обаче до настъпване на студовете

В някои южни райони на Франция, Италия, Испания, че и България съхраняването на грозде за известен период от време може да стане и на самата главина. В България в района на Петрич и Сандански може да видите, че до късно на главините и по асмите се оставя грозде от местните сортове. По този начин обаче то може да издържи до настъпването на студовете.

Източник: bgfermer

Facebook коментар
(Visited 2 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *