Как да се предпазим от COVID-19

Всеки вирус е нисковибрационно образувание със затворена структура на електромагнитната верига с резонансна честота приблизително 5,5 Hz – 14,5 Hz. Той не е активен в по-високите диапазони, но вирусът умира в диапазоните от 25,5 Hz и по-високи. За човека, живеещ с висока вибрация, тоест духовна, той не е по-опасен от острите респираторни инфекции, защото тялото на здравия, духовния човек „вибрира“ в по-висок диапазон и само понякога, по различни причини, се наблюдават отклонения в по-ниските вибрации. Причините за това могат да бъдат различни нарушения на енергийния баланс (умора, емоционално изтощение, хипотермия, хронични заболявания, нервно напрежение и др.).


Вирусът в природата, извън тялото, не е устойчив, тъй като общият средночестотен резонанс на Земята днес е 27,4 Hz, но има места, където тази честота е намалена, тоест естествено или изкуствено създадени геопатогенни зони (болници, затвори, електропроводи, метро и обществени електрически превозни средства и др. търговски центрове, офиси, заведения за пиене и др.), където вибрациите са под 20 Hz.

ЗА ВСИЧКИ НИСКОВИБРАЦИОННИ СЪЩНОСТИ ВСЕКИ ВИРУС Е ОПАСЕН

Вибрирайте високо!

• скръбта дава вибрации – от 0,1 до 2 Hz;
• страх – от 0,2 до 2,2 Hz;
• негодувание – от 0,6 до 3,3 Hz;
• дразнене – от 0,9 до 3,8 Hz;
• смущение – от 0,6 до 1,9 Hz;
• избухливост – 0,9 Hz;
• ярост – 0,5 Hz;
• гняв – 1,4 Hz;
• горделивост – 0,8 Hz;
• гордост (мания за величие) – 3.1 Hz;
• пренебрегване – 1,5 Hz;
• превъзходство – 1.9 Hz;
• великодушие – 95 Hz;
• благодарност (Благодаря!) – 45 Hz;
• сърдечна благодарност – от 140 Hz и повече;
• чувство за единство с други хора – 144 Hz и повече;
• състрадание – от 150 Hz и повече (а жалостта е само 3 Hz);
• любов (когато човек разбира, че любовта е добро, светло чувство и голяма сила, но все още не се е научил да обича със сърцето си) вибрация – 50 Hz;
• любовта, която човек поражда със сърцето си към всички хора без изключение и към всички живи същества – от 150 Hz и повече;
• безусловна, жертвена, вселенска любов – от 205 Hz и по-горе

В продължение на хилядолетия честотата на вибрациите (т.е. колебанията в секунда) на нашата планета е била 7,6 Hz. Физиците я наричат ​​честотата на Шуман. Учените често проверяват приборите си с нея. Човек се чувстваше комфортно в тези условия, тъй като честотата на вибрациите на енергийното му поле имаше същите параметри – 7,6 – 7,8 Hz.
Честотата на Шуман обаче наскоро започна рязко да се увеличава. Следваме динамиката: януари 1995 г. – 7,80 Hz, януари 2000 г. – 9,30 Hz, януари 2007 г. – 9,80 Hz, януари 2012 г. – 11,10 Hz, януари 2013 г. – 13,74 Hz, януари 2014 г. – 14,86 Hz Февруари 2014 г. – 14,99 Hz; март 2014 г. – 15,07 Hz; април 2014 г. – 15,15 Hz. Дори ако разгледаме ситуацията от гледна точка на науката, става ясно, че човек, който не повишава вибрациите си, скоро ще напусне земния план по един или друг начин и нито високите постове, нито натрупаният капитал няма да му помогнат. Можете да увеличите вибрациите си, като работите със себе си. ”

Правете любимите си неща, отпуснете се и бъдете радостни !!!! 🥳🥰💃

Автор: Цвета Кирилова

Facebook коментар
(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *