Безработни българи в Гърция кандидатстват за допълнителен бонус от 200 евро месечно l

Допълнителен бонус от 200 евро ще отпусне Гърция на дългосрочно безработните в страната, съобщава в. Български новини. Според гръцкото законодателство и решенията на ОАЕД  дългосрочно безработни са гръцки граждани и граждани на държави-членки на Европейския съюз, които са осигурени в страната.

Размерът на обезщетението се предоставя лично на самия кандидат, докато той е безработен и в никакъв случай за не повече от 12 месеца. Този бонус не подлежи на допълнителни такси. Личен е и не може да се прехвърля. Кандидатите трябва да са на възраст от 20 до 60 години като годишният семеен доход не трябва да надвишава 10 000 евро. Заинтересованите трябва да представят в срок от два (2) месеца от изтичането на срока на безвъзмездната помощ, коята са получавали молби и необходимите документи, лично на компетентните служби на ОАЕД на мястото на тяхното пребиваване или в КЕП/Център за обслужване на граждани/:

1/ Молба

2/ Данъчна декларация за изминалата година

3/ АМКА

4/ Клетвена декларация по образец

5/ Паспор или лична карта

6/ Удостоверение за семейна положение.

Припомняме, че за българските граждани Удостоверението за семейно положение трябва да бъде с печат Апостил от България.

Право на тази помощ имат само тези,които са изпълнили 12 месеца платена борса /може да е на няколко пъти през годините/

Източник: blitz.bg

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *