Бутан е единствената държава в света, чиято официална религия е тантрическият будизъм. Затова основна цел на правителството е стремежа към щастие на всеки гражданин, залегнало в член 9 от Конституцията.

На 24.08.2008 е създадена държавна “Комисия за всеобщо щастие на хората» (Gross National Happiness Commission), начело с министър-председателя.

originalbutanВъпросът “Щастлив ли сте?” се задава по време на преброяванията. В хода на последното преброяване на населението през 2005 г. 45,2% от населението отговоря на този въпрос “много щастлив”, 51,6% “щастлив” и само 3,3% “не много щастлив”.

Любопитното е, че общоприетото понятие брутен вътрешен продукт в Бутан е заменено с по-уместен показател – “брутно национално щастие”. Бутан е единствената държава в света, в които има Министерството на щастието, по този начин щастието е крайъгълен камък на националната политика.

Това е една наистина невероятна страна без глад и престъпност, където хората живеят в радост, без да знаят какво е война и бедност. Самите бутанци, за разлика от други страни в региона, са доста малко, те са открити, гостоприемни, не са покварени от съвременния свят и се грижат за тяхната уникална култура.

 butanhhЖивотни никой няма право да убива, затова почти всички са вегетарианци. Тук е забранен вносът на химически торове, затова всичко, което расте на тази земя е екологично чисто. Друга интересна особеност на тази държава е това, че горите в Бутан не се изсичат, а напротив – само се залесява. Може се каже, че това е страната на будизма, това е страната на чистотата и просветлението.

Страната все още е много слабо проучена и на големи райони в южната и в централната част няма много хора, защото това са огромни резервати с удивителна флора и фауна. Всичко това в Бутан се е запазило по много проста причина – ловът е забранен и практически не се секат дървета.

Кралството напълно се самозадоволява с храна и облекло. А цялото население ходи в националната носия – Кхо.

Facebook коментар
(Visited 37 times, 1 visits today)
Total Page Visits: 2366 - Today Page Visits: 3