Дори в Албания живеят по-дълго от България

Едно от изключителните постижения на развитите страни е нарастването на продължителността на живота.

В началото на XX век хората рядко за доживявали до 55. Сега средната продължителност на живота в Европейския съюз е близо 84 години, пише VESTI.

И тук, както в много други отношения, България е на опашката. У нас средната продължителност на живота е 74,7 години. При това има забележима разлика в този показател в зависимост от това дали човек живее в град или на село. В градовете хората живеят средно 75,5 години, спрямо 72,6 години в селата.

Близостта до природата изглежда има по-малко здравословно влияние от бързия достъп до медицински услуги.

През последните 10 години средната продължителност на живота в България е нараснала с над 1 година, от 73,4 години през 2007 г. За сравнение, през 80-те години на XX век, в края на тоталитарното управление на страната, стойността на показателя е била 71,1 години.

Но за същия период – последните 3 десетилетия, продължителността на живота в Западна Европа е нараснала с над 10 години.

Истината е, че дори в Турция и Албания живеят по-дълго от България. Средната продължителност на живота на турците е 81 години, а на албанците е 80 години.

Ако темповете на нарастване на показателя се запазят, към 2050 г. в Западна Европа той ще е над 95 години, докато България няма да е достигнала дори средните нива за ЕС в момента.

Източник: dunavmost

Facebook коментар
(Visited 12 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *