Завод за енергия от отпадъци в Китай ще е покрит с дървета и фотоволтаика

Schmidt Hammer Lassen Architects и Gottlieb Paludan Architects спечелиха международен конкурс за проектиране на най-големия в света завод за добив на енергия от отпадъци. Той ще се намира в Шенжен, Китай. Заовдът ще бъде поместен в масивна структура, покрита с голям зелен покрив и захранвана със слънчева енергия. Очаква се заводът за енергия от отпадъци Шенжен-Изток да преработва 5000 тона отпадъци на ден. Съоръжението ще демонстрира най-модерната в света технология за преработка на отпадъци и ще служи като демонстрационен и образователен център най-новите тхнологии за управление на отпадъците.

Shenzhen-East-Waste-to-Energy-Plant-by-Schmidt-Hammer-Lassen-Architects-15-1020x610

Заводът ще се помещава в единична кръгова структура, в която ще са поместен всички помощни сгради и промишлени съоръжения. Опростената и компактна форма помага за минимизиране на отпечатъка на мащабния изкоп при строителството на сградата. За да се намали по-нататъшното въздействие върху околната среда, две трети от покрива, който е с площ от 66 000 квадратни метра, ще бъдат покрити със слънчеви панели. Останалата една трета ще бъде използвана за озеленяване, изграждане на система за събиране и рециклиране на дъждовна вода, както и оберлихти.

Shenzhen-East-Waste-to-Energy-Plant-by-Schmidt-Hammer-Lassen-Architects-1-1020x610

Кръговата фасада, която ще обвива сградата, ще бъде пронизана от отвори, за да се даде възможност за естествена вентилация. Съоръженията за изгаряне на отпадъците ще бъдат обвити от фасади, които предпазват от шум и миризми. и миризма-доказателство фасади. Дизайнът на околния пейзаж подчертава кръговото оформление на сградата с поредица от залесени ивици, които „се излъчват“ като лъчи около завода. Той ще включва също така пречиствателни басейни за отпадната вода и общежитие.

Shenzhen-East-Waste-to-Energy-Plant-by-Schmidt-Hammer-Lassen-Architects-2-1020x610

За да помогнат за общественото образование по темата за отпадъците, архитектите са предвидили посетителски център в завода. На покрива ще има панорамна пътека, която ще открива гледка към околните планини, гори, както и към града. „В същото гостите ще бъдат информирани относно предизвикателството на нарастващите количествата отпадъци, които произвеждаме всеки ден, и ще научават за инициативи за това как да се намалят своето собствено количество битови отпадъци“.

Shenzhen-East-Waste-to-Energy-Plant-by-Schmidt-Hammer-Lassen-Architects-14-1020x610

Снимки: Schmidt Hammer Lassen Architects

Facebook коментар