Проверките са свързани с нормата, въведена с член 1 от Кралски указ за приемане на Закон 16/2013, от 20 декември, за изменение на член 12, параграф 5.h от Статута на работниците, по следния начин:
“Работното време на работниците на непълен работен ден ще се регистрира всеки ден и ще се обобщава месечно, като се връчва на работника заедно с получаването на заплатата, копие от обобщението на всички отработени часове във всеки месец, както редовни, така и извънредни съгл. описанието в параграф 5. Работодателят е длъжен да съхранява месечните справки за работното време за минимален период от четири години.
В случай на неизпълнение задължението за регистрация, ще се счита, че договорът е на пълен работен ден, освен ако не се докаже противното. “ В допълнение към тази промяна в правната норма, Инспекцията взема предвид неотдавнашното решение на Съда по социалните въпроси в Националната Аудиенция от 04 декември 2015 № 207/2015, което задължава фирмите да въведат регистър за цeлия личен състав . Това решение разширява задължението за регистрация на работния ден за всички работници, независимо от продължителността на работния ден съгл. сключения договор за по-ефективен контрол на работното време и извънредния труд.
Всички фирми трябва да регистрират работното време, независимо от вида договор, като посочват изрично редовните часове и извънредния труд. Тази документация се съхранява от дружеството, на разположение на SEPE и Социалното осигуряване за минимален период от 4 години. Как трябва да се направи регистъра за деня от фирмите?
В протокола от деня се регистрират броя отработени часове, както и разпределение то им с цел да се разграничат редовните часове от извънредния труд. Дневникът може да се води по електронен път, чрез таблица или друга програма за тази цел или на хартиен носител. Не е задължително да е подписан от работника, но трябва да бъде система, която да гарантира, че работникът знае за съществуването на такъв регистър, поради което е препоръчително в случаите, когато е на хартиен носител, да включва като реквизит подписа на работника. Също така е препоръчително записът да включва час на влизане и час на излизане от работния център.
Нашият съвет е също така да се провери дали колективното трудово договаряне, което се прилага в предприятието, изисква конкретно задължително разпределение на работното време, тъй като този аспект също е обект на проверки от Инспекцията по труда.
Регистрите могат да бъдат изискани от Инспекцията по труда със задна дата от 21 Декември 2013, датата на влизане в сила на Кралския указ. Въпреки това обикновено изискват регистрите от последната година и като практика се изисква регистъра от конкретния ден на проверката.
Статията подготви Галя Душева – Икономист

Източник: spainbg

 

Facebook коментар
(Visited 1 times, 1 visits today)
Total Page Visits: 183 - Today Page Visits: 2