САЩ, Китай и Русия – лидери по инвестиции в нанотехнологиите

 Световната организация за интелектуална собственост е изготвила доклад за 2015 година, според който Русия е призната за световен лидер по инвестиции в нанотехнологии, наред със САЩ и Китай. Освен това, през изминалата година Русия, заедно с Китай, Индия и Бразилия, са станали лидери по обем на пазара на полупроводници, пише „Звезда“.


 

Русия е изразходвала, според данни от 2012 година, значителна сума за иновации – 974 милиона долара. Толкова са инвестициите в наука и на Китай. САЩ са похарчили за тази цел 1.3 милиарда долара. Отбелязва се, че сумата за иновации в целия свят през въпросната година е била 7.9 милиарда долара.

Според анализа на Организацията за 2015 година, клъстерите за роботехника са разположени предимно в САЩ и страните от ЕС, в частност в Германия, Франция и т. н. Авторите на доклада подчертават големия брой фирми в Русия, специализиращи в иновации в сферата на роботехнологията. За периода 2000-2012 година, по данни на Организацията, Китай, Япония и САЩ са станали лидери по количество заявки на планетата.

Русия наред с ЮАР е увеличила през този период броя на подадените патенти за роботехника, но качеството на тези изделия засега е на ниско равнище.

Изпратете ни вашата история в чужбина

Пишете на електронната ни поща: chujdozemec@yahoo.com

Facebook коментар
(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *