Тестове показват, че световнни мартки бутилирана вода имат естествено замърсяване с арсен

Няколко марки бутилирана вода се класифицират като съдържащи нива на замърсяване с арсен.

Най-големите нарушители в доклада бяха Starkey, марка, собственост на Whole Foods и продавана като „естествено състояние“, и Peñafiel, собственост на Keurig Dr Pepper и внесена от Мексико.

Пробите от Peñafiel, тествани от CR, имат нива на арсен, които са средно 18.1 части на милиард, много над федералните допустими граници от 10ppb, определени от Администрацията по храните и лекарствата.

Тестване на нивата на Starkey са точно под федералното ограничение, като резултатите варират от 9,48 ppb до 10,1 ppb.

Арсенът е микроелемент в скалите и седиментите и може да замърси подземните води естествено от геоложки източници или човешки дейности, като например добива и оттичането от селскостопански и промишлени източници.

Дългосрочната експозиция на високо ниво на арсен е свързана с кожни нарушения и повишен риск от някои видове рак, диабет и високо кръвно налягане, според Центровете за контрол и превенция на заболяванията. Някои изследвания също така свързват арсена с нарушено интелектуално развитие.

В отговор на констатациите на CR, Keurig Dr Pepper обяви, че е преустановил производството на бутилирана вода в съоръжението в Мексико. Whole Foods, от друга страна, заявиха, че са били тествани и че нивата са приемливи. Резултатите от тестовете на компанията са “напълно съвместими със стандартите на FDA за тежките метали”, съобщи Whole Foods в изявление на CR. Те добавят, че тестват “всеки производствен цикъл на вода, преди да бъде продаден”.

И все пак, това не е първият път, когато Starkey Water има проблеми с арсена. От края на 2016 г. до началото на 2017 г. Старки напомня за 2000 случая на вода които са надвишили арсенните нива над федералния праг.

10ppb твърде висок ли е?

Освен това някои експерти по общественото здраве и изследователи твърдят, че федералният праг е твърде висок. Като такива, някои държави имат различни арсенови стандарти за водата си. Ню Джърси, например, определя максимално допустимото ниво на арсен в чешмяна вода на 5ppb.

Учените, наети от CR, препоръчват регулаторите да намалят прага до 3ppb. В своя анализ на 130 бутилирани води, CR откри шест марки с над 3ppb. Освен Старки и Пенафиел, това са алпийските изворни води на Кристал Гейсър (3.8ppb), Волов (4ppb) на Данон и две регионални марки, Crystal Creamery (5ppb) и EartH₂O (3ppb).

Една от причините за поддържане на ниски нива във водата е, че водата е само един източник на експозиция на арсен в ежедневието. Като естествено срещащ се елемент в почвата, той може да бъде намерен в растенията, въздуха и храната. Затова защитниците изразиха загриженост относно нивата на арсен в плодовите сокове и детските храни на основата на ориз. (оризовите растения са особено добри при в изсмукването на арсен и други елементи, като живак, от почвите.)

Предвид естествените му източници, избягването на арсена може да бъде трудно в някои случаи – но многомилиардната индустрия за бутилирана вода в САЩ не е една от тях, според критиците, пише arstechnica.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *