Токът в Чили е толкова много, че стана безплатен

Чили усилено инвестира в слънчевата си енергетика през последните години и сега това доведе до резултат, който ще зарадва жителите. Страната генерира повече електричество от слънцето, отколкото може да използва. Заради това спот-цените на тока са спаднали до нула през последните 113 дни.

Тепърва се очакват още много дни с много слънце, което значи и безплатна слънчева енергия. Това без съмнение е огромна радост за жителите, но анализаторите са разтревожени как това явление ще се отрази на пазара. Инвеститорите и собствениците на соларни електроцентрали могат да загубят немалко пари, в следствие на безплатния ток.

Четирикравно се е увеличила слънчевата енергия, която се подава към централната електропреносна мрежа на Чили, от 2013 г. насам. Вмомента тя се захранва от 29 соларни парка, а други 15 са в процес на на изграждане.

Чили има две действащи електрически мрежи: централна мрежа и северна мрежа, които не са взаимно свързани. Инфраструктурата в някои области е лоша и затова има места, където мрежите просто не могат да подават достатъчно електроенергия.

Благодарение на вековния принцип на търсенето и предлагането в някои области имат повече електроенергия, отколкото е необходима, което натиска цените надолу, докато други области са слабо обслужени, предаде GreenTech. В районите, обслужвани от северната част на централната мрежа, подаваните излишъци са довели цената на електроенергията до нула. Показателите за тази година са на път да съвпаднат или дори да надминат миналогодишния брой „безплатни“ дни, които бяха 192. Едновременно с това слабо обслужените области от мрежата са задължени с по-високи от нормалните цени.

Пазарните анализатори сега са загрижени за дългосрочните последици от мощния ръст на слънчевата индустрия, случили се без необходимото обновление на инфраструктурата, така че тя да може да се справя с нарастването на капацитета. Правителството на Мишел Башелет постави енергийния сектор като приоритет, но с фокус само върху каткосрочните проекти, посочи Карлос Бариа, бивш ръководител на правителствената служба по възобновяемата енергия. За сметка на това дългосрочните проекти са подценени и е пренебрегнато разрешаването на проблемите с бързото развитие на ВЕИ сектора.

 Източник: economic.bg

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *