Безработни българи в Гърция кандидатстват за допълнителен бонус от 200 евро месечно l

Свят

Допълнителен бонус от 200 евро ще отпусне Гърция на дългосрочно безработните в страната, съобщава в. Български новини. Според гръцкото законодателство и решенията на ОАЕД  дългосрочно безработни са гръцки граждани и граждани на държави-членки на Европейския съюз, които са осигурени в страната. Размерът на обезщетението се предоставя лично на самия