СЕДЕМТЕ БЪЛГАРИИ, СЪЗДАДЕНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ КОНТИНЕНТ

България

През 1981 година по време на първия международен конгрес по българистика руския акад. Димитрий Лихачов нарича България  ДЪРЖАВА НА ДУХА и казва: “Скъпи български приятели, не забравяйте – вие сте една от най-древните сред съществуващите днес културни нации в Европа и в света! Много неща са отминали, древният Рим и древна Гърция, Византия, но