Най-голямата българска военна победа

България

Побеждаваме Франция и Англия със седем пъти по-малко войници при Дойран. През 1916 г. България влиза в Първата световна война. За няколко месеца разгромява сръбската войска и само заповедта на германското командване я спасява от пълно унищожение. Това решение е продиктувано от необходимостта да се запази Южния (Балканския) фронт, където да се привл