9-годишният Виктор Велинов честити 3-ти март на всички българи по света

Българи в USAБългари в Северна Америка

Песен по музика на 9-годишния Виктор Велинов и в негово изпълнение. Тази песен е написана с огромна любов към България, но и с определена доза тъга. Посвещаваме я на всички родолюбиви сънародници, независимо от местожителството, етническия им произход и вероизповеданието им. Нека тя да обединява, тъй като общото помежду ни е много повече от различи