Право на пенсионно възнаграждение за осигурителен стаж и възраст по Чл. 68 от КСО

Новини

За да могат да се възползват от правото си на пенсионно възнаграждение за осигурителен стаж и възраст след 31.12.2015 г, заинтересованите осигурените български граждани трябва да са навършили минималната за страната ни пенсионна възраст и да са натрупали определен осигурителен стаж. Административният акт, който определя това право е Кодексът за соц