Всичко във вселената се намира вътре в теб. Искай от себе си

Мъдрости и цитати

810 години след смъртта на древноизточния поет и мистик Мевляна Руми, неговите думи продължават да “живеят”, учейки и вдъхновявяйки хората по целия свят. Джалал ад-Дин Мухаммад Руми е роден на 30 септември през 1207 г. в град Балх, в пределите на Персийската империя (днешните земи на Афганистан). Заради авторитета си той е наречен Мевля

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial