Асеманиево евангелие (старобългарско глаголическо евангелие)

България

Асеманиевото евангелие (на латински – Codex Assemanianus или Evangeliarium Assemani) е старобългарскиръкопис, написан на глаголица. Предполага се, че датира от втората половина на 10 или от 11 век. Старобългарско глаголическо евангелие от втората половина на Х или от началото на XI в. Съдържа 158 пергаментни листа с размер 23×17 см. Краят му л