Как да засадим Гледичия

Да Се Върнем Заедно На Село

Преди 5 месеца събрах 15-на семена от Гледичия. Попарих ги за 10 секунди във вряла вода. Сега от тях се появиха 9 жизнерадостни малки дръвчета. Гледичията е много интересно дърво. Освен да дава кислород, ,пази почвата, задържа вода в кореновата си система, тя се използва за лечение и храна. Птиците я обожават, защото лесно влизат […]