Закон за даването или закон за десятъка

Избрани

ДАВАНЕТО е единственият изход от противоречията, единственият Божествен начин да не бъдем вечно нещаст­ни. Докато си роб на собствените си вкусове, стереотипи, илюзии, предразсъдъци,“невъзможности“, ти ще очакваш щастието от строго определен обект и ще си го представяш по свой собствен начин. А като започнеш да даваш на няма­щите това, което ти има