Плочата с древна кримиистория спасена под носа на иманярите

Любопитно

Уникалната и внушителна надгробна каменна плоча, открита в античния град Хералклея Синтика, е спасена на косъм и измъкната буквално под носа на иманярска банда. Незаконните търсачи на артефакти надушили за находката и дори вече били стартирали операция за нелегално й изнасяне извън България. Благодарение усилията на служители на Главна дирекция „На