КАМЪКЪТ, КОЙТО САМО ТИ МОЖЕШ ДА ПРЕМЕСТИШ

Мъдрости и цитати

История за товара, който всички носим в душата си… И от който единствено ние самите можем да се освободим… Живял едно време човек. Човек като всички други. Минали години, дошло му времето и човекът трябвало да напусне този свят. Разбрал, че е умрял, огледал се и много се учудил. Тялото му лежало на леглото, а […]