Ракът е лечим сега! – документален филм

Здраве

С 31 водещи световни експерти по рака, учени, лекари и автори, “Ракът е лечим сега” е най-изчерпателният и убедителен документален филм за рака и холистичния подход към лечението на рака. В допълнение към множеството физически и диетични лечения, този новаторски документален филм разкрива различните физически и емоционални проблеми, кои

ВСЯКАКЪВ ВИД РАК СЕ ЛЕКУВА ЗА 2-16 СЕДМИЦИ

Здраве

Ракът е лечим. Лечението на рак – това е индустрия, с бюджет от трилиони долари. Смятате, че те ще ви дадат нещо, което може да излекува болестта? Да, точно така. Ракът е бил лечим  дълго време, и заради ужасния и ненормален дневен ред милиони загинаха и трилиони бяха пропилени. Има много случаи в цялата американска […]