Забележите ли подобен налеп по езика си, това е сигнал за незабавно действие!

Здраве

Колкото и балансирано и здравословно да се храним, без значение какъв е нашият начин на живот, това не ни предпазва от токсични агенти и токсини в тялото, постъпващи от външната среда. Образуването на шлаки се появява в резулта на жизнените функции на организма и се счита за нормален процес. Друго нещо е, че не при всички отделителната система се [