Община Бургас осигури още 405 таблета за ранно компютърно обучение в детските градини

Бургас

Програмата на Община Бургас за ранно компютърно обучение продължава активно да се развива през новата учебна година. Миналата година  в пилотния проект взеха участие 6 детски градини с 9 експериментални групи. Идеята за въвеждането на програмата е на кмета Димитър Николов. От тази учебна година, 2017-2018, още 15 детски градини са включени в проект