Йордан Камджалов: Една и съща реалност съществува в различни октави

България

Г-н Камджалов, често говорите за изкуството, философията и науката. Защо? – Мислите, чувствата и работата ми винаги са били фокусирани в пресечната точка на три основни пътя за възприемане на света – изкуството, философията и науката. В този равностранен триъгълник йерархията е абсолютно немислима. Те съответстват на чувството, мисълта и волята и т