Завърнала се българка от чужбина с огромна мечта да издаде книга на международния пазар

Българи в АнглияБългари по светаБългария

Анна Пелова е съавтор на два пътеводителя за селата в България издадени от Сиела и автор на много статии за пътешествия издавани на български и английски език. Завършва образованието си в Лондон, пътува из света, но избира да се върне в България. “Вече четири години съм тук. Светът е моя дом, но България е моята […]

Писателят Елиас Канети за нещата, които човек не казва никому

Любопитно

Елиас Канети и спонтанните хрумвания в „Провинцията на човека” На 14 август 1994 г. е починал Елиас Канети, един от най-значимите европейски писатели и интелектуалци. Представяме размисли на роденият през 1905 г. в Русе Елиас Канети, наричани от него „записки – спонтанни и противоречиви. Те съдържат хрумвания, родени понякога от непоносимо напрежен